คอมเซเว่น แนะนำ เทคโนโลยี MCP73 ในงาน MCP73 Channel Training With Nvidia

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ไอทีชั้นนำระดับโลก ได้จัดงาน MCP73 Channel Training With Nvidia ขึ้น ในวันที่ 24 มกราคม 2551 ณ โรงแรม Amari Watergate Hotel ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับตัวแทนจำหน่าย ในด้านเทคโนโลยี MCP73 ของบริษัทผู้ผลิตชิพเซทระดับโลกอย่างบริษัท Nvidia Chipset ซึ่งชิพเซท MCP73 ถือเป็นส่วนสำคัญในการประมวลผลภาพกราฟฟิคบน Motherboard โดยมีแบรนด์ผู้ผลิต Motherboard ชั้นนำระดับโลกได้ใช้เทคโนโลยีชิพเซทดังกล่าวเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์ Motherboard ได้แก่ผู้ผลิตยี่ห้อ Gigabyte และ ECS ซึ่งสินค้าทั้งสอง เป็นสินค้าที่บริษัท คอมเซเว่น เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักในประเทศไทย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากท่านตัวแทนจำหน่ายในการเข้าร่วมงานและร่วมสอบถามข้อมูลของเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก