เปอริเอ้ วิทเทลฯรับ 2 มาตรฐาน…จากบูโรเวอริทัส

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมผู้บริหารบริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตน้ำแร่มิเนเร่และน้ำดื่มเพียวไลฟ์ ในเครือเนสท์เล่ประเทศไทย ร่วมกันให้การต้อนรับนายรัฐพร มาลยพันธุ์ Customized Solution Development Manager บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด ในโอกาสเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เดินทางไปมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ OHSAS 18001 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับเปอริเอ้ วิทเทลฯ ณ โรงงานผลิตที่จังหวัดอยุธยา โดยการได้รับการรับรองทั้ง 2 มาตรฐานนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงต่อการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งขบวนการผลิตเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความปลอดภัยสูงสุดสู่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

อนึ่งบริษัท เปอริเอ้ วิทเทล(ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผลิตน้ำแร่มิเนเร่และน้ำดื่มเพียวไลฟ์จากแหล่งน้ำธรรมชาติคุณภาพสูง

ในละแวกโพธิ์สามต้น-อยุธยา ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยการสนับสนุนด้านความรู้และเทคโนโลยีจากเปอริเอ้ วิทเทล ฝรั่งเศส ผู้นำของโลกด้านการผลิตน้ำดื่ม โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์น้ำแร่มิเนเร่และน้ำดื่มเพียวไลฟ์ต่างก็เป็นผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆในใจของผู้บริโภคที่ต้องการน้ำแร่และน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูง