ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยยอดซื้อกองทุน LTF 6 เดือนหลังปี 2550 เพิ่มกว่า 14,000 ลบ.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยมูลค่าเงินลงทุนผ่านกองทุน LTF ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2550 ซึ่งเป็นช่วงรณรงค์ให้มีการชวนเพื่อนลงทุนใน LTF ผ่านโครงการ “มีเงินต้องเก็บ มี LTF ต้องใช้: Let’s Activate Your LTF- Investor Plus” มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 14,243 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุน LTF ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือ NAV กองทุน LTF เพิ่มเป็นกว่า 49,000 ล้านบาท โดยเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีการเปิดบัญชีใหม่ในการลงทุน LTF มากที่สุดกว่า 4 หมื่นบัญชี โดย ณ สิ้นเดือนธ.ค. 2550 มีผู้เปิดบัญชีรวม 137,073 บัญชี เป็นบัญชีใหม่ถึงร้อยละ 45

นายวิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ สายงานศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึง ผลสำเร็จของการจัดทำโครงการ “มีเงินต้องเก็บ มี LTF ต้องใช้ : Let’s Activate Your LTF- Investor Plus” ที่เริ่มดำเนินงาน มาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2550 ว่า ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มียอดซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) เพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่า 14,248 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุน LTF ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป ทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value: NAV) ของกองทุน LTF ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 49,408 ล้านบาท

“จำนวนบัญชีใหม่ที่มีการลงทุนในกองทุน LTF แต่ละเดือนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายที่ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่งผลให้มีผู้ที่เปิดบัญชีใหม่ในกองทุน LTF สูงถึง 40,461 บัญชี หรือ 3.3 เท่าจากเดือนพฤศจิกายนที่มีจำนวนผู้ที่เปิดบัญชีใหม่จำนวน 12,134 บัญชี และจากจำนวนบัญชีที่ลงทุนในกองทุน LTF ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2550 จำนวน 137,073 บัญชี พบว่าเป็นผู้ที่เปิดบัญชีใหม่ถึง 62,805 บัญชี หรือคิดเป็นร้อยละ 45 แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในกองทุน LTF และบอกต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้รู้จักจึงทำให้มีการลงทุนในกองทุน LTF เพิ่มขึ้น” นายวิเชฐกล่าว

โครงการ “มีเงินต้องเก็บ มี LTF ต้องใช้ : Let’s Activate Your LTF- Investor Plus” มีระยะดำเนินการระหว่างเดือนก.ค. – ธ.ค. 2550 โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 20 แห่ง และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขยายฐานการออมและวางแผนการเงินระยะยาว รวมถึงสนับสนุนการลงทุนผ่านสถาบัน อันจะช่วยให้สัดส่วนผู้ลงทุนสถาบันและรายบุคคลในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความสมดุลกันมากขึ้น

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดอบรมและสัมมนาร่วมกับบริษัทจัดการกองทุนทั้ง 20 แห่ง รวม 73 ครั้ง โดยเน้นที่การส่งเสริมการลงทุนในกองทุน LTF ของพนักงานในบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ ซึ่งได้รับ ผลตอบรับเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีบลจ.ที่ออกกองทุน LTF รวมเป็น 53 กอง รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 48,408 ล้านบาท

โครงการนี้ ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ลงทุนที่เข้าร่วมโครงการชวนเพื่อนซื้อ LTF โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค. 2550 และในวันนี้ ( 5 ก.พ. 2551) เป็นการจับรางวัลครั้งสุดท้าย เพื่อมอบรางวัลเงินลงทุนใน LTF รวมมูลค่ารางวัล 710,000 บาท แก่คู่นักลงทุนผู้โชคดีจำนวน 112 ท่าน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
www.set.or.th/ltf หรือติดต่อ SET Call Center ที่โทร. 0-2229-2222 ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 2551

สำหรับผู้สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th/ltf หรือเว็บไซต์โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมที่ www.thaimutualfund.com