บมจ.บิวเดอสมาร์ท (BSM) พบนักลงทุน

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.บิวเดอสมาร์ท (BSM) (คนกลาง) และนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการและผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) (คนที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษาทางการเงินของบมจ.บิวเดอสมาร์ท (BSM) เข้าพบนักลงทุนที่ห้องค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาพระปิ่นเกล้า เพื่อแจ้งรายละเอียดการขายหุ้นเพิ่มทุนสามัญ (IPO) ที่เปิดจองซื้อหุ้นในวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมาและคาดว่าจะเปิดการซื้อขายหุ้นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ (MAI) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551

โดยมีนายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหารและผู้บังคับบัญชาสายงานบริการด้านวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (ขวาสุด) นายเอกจักร บัวหภักดี ผู้จัดการฝ่ายตลาดทุน สายงานบริงานด้านวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (ซ้ายสุด) และนางสาวกฤตติกา ธารามาศ ผู้บังคับบัญชาสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2 บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากซ้าย) ร่วมให้การต้อนรับในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายการเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ของ BSM