CDG & G-ABLE ร่วมบริจาคคอมพ์มือสองแด่น้องผู้ห่างไกล

กลุ่มบริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล ร่วมกับ บริษัท อ๊อฟติมัส ซอฟต์ จำกัด และบริษัท จีไอเอส ดาต้า ร่วมมอบคอมพ์ฯมือสอง อุปกรณ์กีฬา และชุดของขวัญ ในโครงการ “ห้องคอมพ์ฯมือสองแด่น้องผู้ห่างไกล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เด็กๆได้รับการเรียนรู้จากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

จากภาพ : ได้รับเกียรติจาก คุณกิติพงษ์ เดชประยูรทรัพย์ ( ซ้าย ) Solution Integration Manager บริษัท จีเอเบิล จำกัด ทำพิธีมอบเครื่องคอมพ์ฯมือสอง จำนวน 7 ชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาและชุดของขวัญจำนวน 100 ชุด ใ ห้กับ ผอ.แดง รุ่งชัยวัฒนกุล ( ขวา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจด เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านหนองโจด จ.นครราชสีมา