กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับไมโครซอฟท์ พัฒนาศักยภาพไอซีทีสำหรับนักเรียนพิการ

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ (ที่ 2 จากขวา) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวปฐมา จันทรักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงข่าวโครงการความร่วมมือ การพัฒนาหลักสูตร “ส่งเสริมศักยภาพและการใช้ ICT สำหรับนักเรียนพิการ” โดยนำโปรแกรม ICT Accessibility มาสนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนพิการ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ในการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างนักเรียนพิการและนักเรียนปกติให้มีการเข้าถึงสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกัน