นิสิตจุฬาฯ คว้าตำแหน่ง Miss Canon U-League 2008

สิ้นสุดลงแล้ว สำหรับกิจกรรมการประกวดมิสแคนนอน ยูลีก 2008 (Miss Canon U-League 2008) ในปีนี้ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และการแข่งขันวงดนตรีสากล Canon U-League Music Competition 2008 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยทั้งสองกิจกรรมได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากแคนนอน ภายใต้โครงการยูนิเวอร์ซิตี้ลีก 2007/2008 หรือแคนนอน ยูลีก 2007/2008 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับมหาวิทยาลัยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการแสดงความรู้ความสามารถด้านต่างๆ และเป็นเวทีก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง

ผู้ชนะเลิศการประกวดมิสแคนนอน ยูลีก 2008 ได้แก่ นางสาวรวิตา จันทร์หุ่น นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา 300,000 บาท และกล้องถ่ายรูปแคนนอน รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกิติกานต์ ธนะอุดม นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพรธิดา มณีนาค นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวฐิติพร พลอยเกลื่อน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นางสาวมรกต หทัยสีวงศ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งควบตำแหน่งมิสแคนนอนโฟโต้จีนิค ทั้งนี้ มิสแคนนอน ยูลีก และมิสโฟโตจีนิค จะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดกับบริษัท แคนนอนฯ ด้วย

ด้านวงดนตรีที่ชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีสากล Canon U-League Music Competition 2008 ได้แก่ Lunatic นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมกล้องถ่ายรูปแคนนอน และยังได้รับรางวัลพิเศษในการบันทึกเสียง EP 3 Tracks ซึ่งจะส่งไปผลิตชุดต้นแบบที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จำนวน 1,000 แผ่น และมีเว็บไซต์ส่วนตัว (My Space) ที่จัดทำโดยทีมงานจากประเทศอังกฤษ และเพลงรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนที่วงดนตรี Lunatic แต่งขึ้นมาใหม่นั้นจะถูกนำไปใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ส่งเสริมสังคมของบริษัทแคนนอนด้วย

มร.ฮิซาฮิโระ มิโนคาวะ ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า แคนนอนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา ดนตรี และบันเทิงในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการแคนนอน ยูลีก ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาความสามารถของตนเอง ทางกีฬา ดนตรี และบันเทิง ก่อให้เกิดความสามัคคี และใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ทำงานเป็นหมู่คณะ อันสอดคล้องกับสโลแกนหลักของแคนนอน คือ Delighting You Always ซึ่งหมายถึง การสร้างความสุข ความเพลิดเพลิน และรอยยิ้มให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

“การแข่งขันวงดนตรีสากลและการประกวดมิสแคนนอนยูลีก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการค้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีความสดใสร่าเริง มีความรอบรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี แคนนอนหวังว่าน้องๆ เยาวชนจะได้เรียนรู้และนำประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มาพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง และแคนนอนเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูง และการพัฒนาของเยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศชั้นนำของโลกได้ในอนาคต” มร.ฮิซาฮิโระ กล่าว

จากภาพ : ทีมผู้บริหารบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย มร.ฮิซาฮิโระ มิโนคาวะ (ที่สองจากซ้าย) ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร มอบทุนการศึกษา 300,000 บาท และกล้องถ่ายรูปแคนนอนให้แก่ นางสาวรวิตา จันทร์หุ่น Miss Canon U-League 2008