ธนาคารเกียรตินาคิน ชวนฝากเงิน เปิดแคมเปญใหม่ “1ปี 3.4%” และ “4 ปี 3.75%”

“ธนาคารเกียรตินาคิน” ส่งโปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษอีกครั้ง หลังแคมเปญเดิมปิดไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา โดยแคมเปญใหม่นี้ เป็นเงินฝากประจำ 12 เดือน รับดอกเบี้ย 3.4% และเงินฝากประจำ 48 เดือน ดอกเบี้ย 3.75% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เริ่มวันนี้ ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 51

นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานสายธุรกิจเงินฝากและการตลาด ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารฯ ได้นำเสนอโปรโมชั่นเงินฝากประจำดอกเบี้ยพิเศษ “ดอกเบี้ยสูงไม่เกินเอื้อม” ภาค 2 ซึ่งถือเป็นเป็นโปรโมชั่นต่อเนื่องจากแคมเปญเดิมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถระดมเงินฝากได้กว่า 3 พันล้านบาท โดยได้ปิดไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ “ดอกเบี้ยสูงไม่เกินเอื้อม” ภาค 2 นี้ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ เงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินฝากที่ 1 ล้านบาท จะได้รับดอกเบี้ย 3.40% และเงินฝากประจำ 48 เดือน รับดอกเบี้ยที่ 3.75% โดยจะเปิดรับจำนวนเงินเริ่มต้นที่ 5 แสนบาท ซึ่งจะทำการจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเปิดรับแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2551”

ในปีนี้ ธนาคารฯ จะมีการนำเสนอโปรโมชั่นและผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย และครบวงจร เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า ตลอดจนขยายฐานลูกค้าไปสู่ระดับกลางมากยิ่งขึ้น โดยกลางปีนี้ ธนาคารฯ จะเข้าร่วม เอทีเอ็ม พูล ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกในเรื่องช่องทางการให้บริการให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารฯ วงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาท จนถึง 1 ล้านบาท จะอยู่ที่ระหว่าง 2.25% – 3.75% ส่วนตั๋วแลกเงินนั้น จะเปิดรับตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป โดยดอกเบี้ยอยู่ที่ระหว่าง 2.75% – 3.40% ขึ้นอยู่กับวงเงินและระยะเวลาของตั๋วแลกเงินนั้น

เกียรตินาคิน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 เปิดดำเนินธุรกรรมธนาคารพาณิชย์ภายใต้ชื่อ “ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 ปัจจุบันมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับ 16.4% (ไม่รวมกำไร Q4/2550) สินทรัพย์รวมเท่ากับ 88,779 ล้านบาท มีสาขาทั่วประเทศ 27 แห่ง เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ประจำ กระแสรายวัน ตั๋วเงินฝาก กองทุน และสินเชื่อที่ธนาคารฯ มีความเชี่ยวชาญได้แก่ บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บริการสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริการสินเชื่อธุรกิจ และบริการทรัพย์สินรอขาย เป็นต้น