‘โค้ก’ เสนอชื่อ “6 ผู้นำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นตัวแทนผู้วิ่งคบเพลิงโอลิมปิกในประเทศไทย

เร็วๆ นี้ “โคคา-โคลา” ผู้สนับสนุนหลัก “โอลิมปิก ปักกิ่ง 2008” มหกรรมกีฬาสำหรับมวลมนุษยชาติ โดยกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัว “6 ผู้วิ่งคบเพลิง-โอลิมปิก 2008 ตัวแทนประเทศไทย” โดยคบเพลิงโอลิมปิกจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในเดือนเมษายนนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์โอลิมปิก โดยมีเส้นทางวิ่งผ่าน22 เมืองในห้าทวีปทั่วโลกด้วยระยะทางยาวที่สุด ประมาณ 137,000 กิโลเมตร

ผู้วิ่งคบเพลิงโอลิมปิก 2008 ตัวแทนประเทศไทย ซึ่งกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาฯ เสนอชื่อ ได้แก่ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล พล.ร.อ. เกาะหลัก เจริญรุกข์ ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์ คุณพรวุฒิ สารสิน ดร. ธรณ์ ธำรงค์นาวาสวัสดิ์ และคุณอมรา ศิริพงษ์ (ส้ม)

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายระดับโลกในการสนับสนุน แนวคิด “กรีน โอลิมปิก” (1 ใน 3 แนวคิดหลักของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปักกิ่ง 2008) เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสำหรับมวลมนุษยชาติ โคคา-โคลาจึงได้มุ่งเน้นให้กิจกรรมการวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก 2008 ในแต่ละประเทศ เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการเชิดชูผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม

มร. ฆอเฮ การ์ดูโน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โอลิมปิก คือ มหกรรมการแข่งขันกีฬาสำหรับมวลมนุษยชาติที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โคคา-โคลามีส่วนร่วมในกีฬาโอลิมปิกนับตั้งแต่ปี 1928 (พ.ศ. 2471) ล่าสุดเราได้ลงนามในสัญญาในฐานะผู้สนับสนุนหลักกีฬาโอลิมปิกไปจนถึงปี 2020 (พ.ศ. 2563) นับเป็นพันธมิตรที่มีประวัติยาวนานที่สุดของกีฬาโอลิมปิก สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปักกิ่ง 2008 ที่จะเกิดขึ้นใน สิงหาคม นี้ โคคา-โคลาทั่วโลกสนับสนุนแนวคิด ‘กรีน โอลิมปิก’ เนื่องด้วยโคคา-โคลาทั่วโลกให้ความสำคัญและดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตลอด เราเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสำหรับพวกเราทุกคน”

มร. การ์ดูโนเสริมว่า “สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทวีความสำคัญในชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่ ณ ที่ใดในโลก ในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เราจึงนำความสว่างไสวและจิตวิญญาณของการวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกมาใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้สึกด้านดีๆ ที่เรามีต่อโลกใบนี้ และร่วมเชิดชูผู้ที่สร้างความแตกต่าง

และทำสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ขึ้น การที่กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทยเสนอชื่อผู้นำด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยทั้ง 6 ท่านเป็นตัวแทนประเทศในการวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกครั้งนี้ เพื่อจุดประกายความคิดให้ผู้คนในสังคมได้ดำเนินตาม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า”

“นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผู้มีชื่อเสียงทุกท่าน ที่เราได้เสนอชื่อให้เป็นผู้ถือคบเพลิงโอลิมปิกในกรุงเทพฯ เปรียบได้กับตัวแทนของพันธะกิจที่เรามีต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย” มร. การ์ดูโน กล่าว

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (HAII) กล่าวถึงการได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในผู้วิ่งคบเพลิงกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนช่วยสร้างเผยแพร่การรับรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในไทย และอยากให้ทุกคนคิดตามว่าเพราะเหตุใดสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหนึ่งในแนวคิดของกีฬาโอลิมปิก ซึ่งนั่นก็เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสำคัญยิ่งต่อทุกชีวิต เราจึงควรร่วมแรงร่วมใจในการรักษาสภาวะแวดล้อม เพื่อสังคมและโลกที่น่าอยู่สืบไป สำหรับการที่โอลิมปิกใช้แนวคิด “กรีน โอลิมปิก” มาเป็นหนึ่งในธีมหลักนั้น ผมเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยสื่อสารให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญและหันกลับมาดูแลสิ่งแวดล้อม”

พล.ร.อ. เกาะหลัก เจริญรุกข์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวว่า “มีความยินดีมากที่ได้รับเชิญให้เป็นผู้วิ่งคบเพลิงโอลิมปิก เพราะถือว่าได้มีโอกาสร่วมในการให้ความสำคัญด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และ “กรีน โอลิมปิก” ซึ่งเป็นหนึ่งในสามสาระ ที่ต้องการสื่อความรู้สึกในการแข่งขันโอลิมปิก ปักกิ่ง 2008 นั้น เห็นว่าเป็นจังหวะถูกต้องที่ทั่วโลกกำลังรณรงค์เรื่องโลกร้อน สำหรับการรณรงค์ในประเทศไทยของเรานั้น เราควรจะเริ่มดูจากสิ่งใกล้ตัวไปก่อน อย่ารณรงค์แต่ปาก ส่วนมือและใจทำลายธรรมชาติอยู่ อย่าให้ความสำคัญเพียงรูปแบบ สาระนั้นสำคัญยิ่งกว่า อย่าทำแบบไฟไหม้ฟาง วูบเดียวก็หายไป ขอให้ทุกคนได้ตระหนักและมีส่วนร่วม”

ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิโลกสีเขียวกล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อ “กรีน โอลิมปิก” และการได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในผู้วิ่งคบเพลิงกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจที่คนทั่วโลกหันมาให้ ความสนใจและใส่ใจในคุณภาพของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะเชื่อว่าหากทุกคนร่วมมือกันแล้ว แม้เพียงสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ใกล้ตัว อาทิ การเปิดครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส การถอดปลั๊กไฟเวลาไม่ใช้งาน ฯลฯ ก็สามารถช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมให้ดีขึ้นได้”

คุณพรวุฒิ สารสิน รองประธานมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้คนในสังคมไทยหันมาให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในมุมมองส่วนตัวเห็นว่า ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นและกำลังขยายวงกว้างออกไป ความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจ ภาครัฐ ผู้นำชุมชน ประชาสังคม กลุ่มเอ็นจีโอต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนจากสื่อมวลชนทุกแขนง มีความสำคัญยิ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญอยู่”

ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “นับเป็นแนวโน้มที่ดี เพราะโอลิมปิกเป็นการแข่งขันที่รวมใจของคนทั้งโลกไว้ด้วยกัน ดังนั้น การนำเสนอปัญหาที่คนทั้งโลกกำลังเผชิญเหมือนกัน ซึ่งคือ ภาวะโลกร้อน ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็จะเป็นประตูสำคัญในการสื่อให้คนทั้งโลกได้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และหันมาร่วมมือกันสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น” และเสริมว่า การกำหนดให้มี “กรีน โอลิมปิก” จึงเป็นสัญญาณที่ดีใน การสื่อสารไปยังผู้บริโภคทั่วโลกถึงความรับผิดชอบในสิ่งที่โอลิมปิกทำให้เกิดขึ้น และควรจะสืบสานต่อไป

คุณอมรา ศิริพงษ์ นักร้องสาว ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการอาสาด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล กล่าว่า “ในฐานะศิลปินนักร้องที่เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยหันมาสนใจรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล โดยเชื่อว่าทุกคนสามารถช่วยกันได้ ไม่จำเป็นจะต้องดำน้ำลึกเป็น เพียงช่วยกันคนละเล็กละน้อย อาทิ ไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปะการัง หรือไม่ทิ้งขยะบนชายหาด ก็สามารถมีส่วนช่วยรักษาผืนทะเลและทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้”

สำหรับ พิธีการวิ่งส่งคบเพลิงโอลิมปิก ประจำปี 2008 ในประเทศไทย จะจัดขึ้นที่กรุงเทพ ในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 19 เมษายนศกนี้

การวิ่งคบเพลิงกีฬาโอลิมปิก ปักกิ่ง 2008 ทั่วโลกในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งต่อคบเพลิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีในประวัติศาสตร์มหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโลก โดยมีเส้นทางวิ่งมีระยะทางยาวประมาณ 137,000 กิโลเมตร (85,128 ไมล์) ใช้เวลาประมาณ 130 วัน และมีผู้วิ่งรวมทั้งสิ้นกว่า 22,000 คน โดยคณะผู้จัดงานวิ่งคบเพลิงกีฬาโอลิมปิก ปักกิ่ง 2008 จะทำการตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติของผู้วิ่งคบเพลิงตัวแทนประเทศไทยและเส้นทางวิ่งอื่นๆ ทั่วโลก และจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

เส้นทางการส่งต่อคบเพลิงโอลิมปิก ปักกิ่ง 2008 รอบโลกระยะสุดท้าย จะเกิดขึ้นที่ประเทศจีน ในช่วง ต้นเดือนพฤษภาคม ถึง ต้นเดือนสิงหาคม และการส่งต่อคบเพลิงจะเสร็จสิ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปักกิ่ง 2008

“เลือกโค้ก ด้านดีๆ ของชีวิต”