ใบเสร็จค่าธรรมเนียมมีค่า 10 บาท

เคาน์เตอร์เซอร์วิสขอแนะนำโปรโมชั่นใหม่ “ซักสะอาด…ปราศจากยอดค้างชำระ” สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าภาษีอากรเฉพาะที่ยืนแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพียงนำใบเสร็จค่าธรรมเนียมมาเป๋นส่วนลด 10 บาท ในการแลกซื้อ บรีสเอกเซล แอคทีฟ คลีน ขนาด 700 กรัม 1 ถุง ต่อ 1 ใบเสร็จค่าธรรมเนียม จากราคาปกติ 59 บาท ลดเหลือ 49 บาท เฉพาะที่ร้าน 7-11 เท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 – วันที่ 25 มีนาคม 2551