เมืองไทยประกันชีวิตจับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิสเปิดบริการจ่ายสินไหมให้ลูกค้าครั้งแรกของธุรกิจ

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกันพัฒนาระบบรับเงินที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีประกันกับเมืองไทยประกันชีวิต โดยลูกค้าสามารถเลือกช่องทางรับเงินค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภาพได้ที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีมากกว่า 7,000 สาขาทั่วประเทศ ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น.

ด้วยขั้นตอนการรับเงินที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ไม่ยุ่งยาก สะดวกและรวดเร็วเพียงลูกค้าติดต่อเมืองไทยประกันชีวิต เพื่อขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนฯ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบว่ามีช่องทางการรับเงินใหม่ คือ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และหากลูกค้าเลือกช่องทางนี้ ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งรหัสรับเงิน จำนวนเงิน รวมถึงวันที่รหัสจะหมดอายุให้ลูกค้าทราบ ลูกค้าสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการรับเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นภายในเวลาที่ทางเมืองไทยประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องนำบัตรประชาชน รหัสรับเงิน และจำนวนเงินรับ แจ้งที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ทางด้านนาย วีรเดช อัครผลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เคาน์เตอร์เซอร์วิส กล่าวว่า “เคาน์เตอร์เซอร์วิสเชื่อมั่นว่าเรามีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต ด้วยจุดให้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีมากกว่า 7,000 สาขา กระจายครอบคลุมอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเคาน์เตอร์เซอร์วิสเองก็พยายามพัฒนาบริการใหม่ๆ เพิ่มความสะดวก เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม รวมทั้งสร้างความเชื่อถือไว้วางใจให้กับผู้บริโภคด้วยดีเสมอมา”

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายหลักในการให้ความสำคัญในการบริหารลูกค้าโดยบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาการบริการในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการผ่านทุกจุด Touch Point ของบริษัทฯ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ผ่านสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook และ Twitter อีกทั้งการพัฒนาช่องทางการบริการใหม่ๆเพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุคในปัจจุบัน ที่เน้นความสะดวกสบายด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานผ่านเทคโนโลยีใกล้ตัวซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันชีวิตและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

สำหรับความร่วมมือกับทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสนั้น บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมอบความคุ้มครองให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นการให้บริการลูกค้ารูปแบบใหม่ของธุรกิจประกันชีวิตและเป็นบริษัทประกันชีวิตบริษัทแรกที่สามารถให้บริการได้ โดยครั้งนี้เป็นการผสานความร่วมมือกันของทั้ง 2 องค์กรในการร่วมพัฒนาระบบรับเงินที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อพัฒนาการบริการที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้ใกล้ชิดมากขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในการรับเงินสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและ/หรือสุขภาพของผู้เอาประกันภัย ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางช่องทางการจ่ายสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและ/หรือสุขภาพเป็นเงินสด โดยสามารถรับเงินได้ที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีมากกว่า 7,000 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาว่าน่าจะเหมาะสมกับลูกค้าของบริษัทฯ ในยุคปัจจุบันที่มีรูปแบบชีวิตที่ต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็ว

สำหรับขั้นตอนในการขอรับสินไหมรูปแบบใหม่นี้ ไม่ยุ่งยากโดยผู้เอาประกันภัยยื่นเอกสารที่ได้แจ้งความประสงค์ในการรับเงินผ่านร้าน 7-Eleven และหมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ลงทะเบียนในการจัดส่งรหัสการรับเงิน (One Time Password) สำหรับการขอรับสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและ/หรือสุขภาพผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยมีวงเงินในการจ่ายเงินสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและ/หรือสุขภาพไม่เกิน 10,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย ต่อการเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและ/หรือสุขภาพแต่ละครั้ง ซึ่งการพิจารณาการจ่ายสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและ/หรือสุขภาพให้กับผู้เอาประกันภัย ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยเมื่อบริษัทฯ พิจารณาค่าสินไหมต่างๆ ของผู้เอาประกันสำเร็จจะมี SMS แจ้งกลับไปยังผู้เอาประกันตามเบอร์ที่ได้แจ้งไว้ โดยผู้เอาประกันสามารถนำ SMS ไปติดต่อขอรับค่าสินไหมฯ ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น. ภายใน 5 วันหลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากทางบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้เอาประกันยังสามารขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนต่างๆ ได้ในรูปแบบเดิม ทั้งการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้เอาประกัน การสั่งจ่ายเช็คจากทางบริษัทฯ และจ่ายเงินสดให้ผู้เอาประกันรับเงินที่สำนักงานใหญ่และสาขาบริษัทฯ ตามความสะดวกและความถนัดของลูกค้าแต่ละคน

“ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการบริการลูกค้าที่เหนือความคาดหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบความสุขและรอยยิ้มอย่างไม่รู้จบให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่มั่นคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพ และเตรียมพร้อมในเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต การวางระบบงานทุกๆ ด้านทั้งเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง สังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ” นายสาระ กล่าวสรุป