แคนนอน จัดสัมมนา DTP 2008: The Printing Future of Graphic Desig

แคนนอน นิตยสาร MacStyle และเว็บไซต์ www.MacDD.com ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาเพื่อนักออกแบบกราฟิกดีไซน์ประจำปี 2008 “DTP 2008: The Printing Future of Graphic Design” อัพเดตเทรนด์ด้านการพิมพ์ สิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟิก รวมถึงการถ่ายภาพดิจิตอลสำหรับงานพิมพ์แบบครบวงจร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.30 – 17.00น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดการสัมมนา

หัวข้อสัมมนา
1. Digital Prepress
– กระบวนการทำงานกราฟิก เพื่อเตรียมตัวก่อนส่งแยกสี ทำเพลทและเตรียมพิมพ์ สำหรับปี 2008

วิทยากร
– สุชาติ พงศ์ดำรง หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์และเน็ทเวิร์ค และวิศวกรเทคนิคการพิมพ์อาวุโส บจม. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง

2. การจัดการสีจาก Input ที่หลากหลาย
– (กล้อง หน้าจอ โปรเจ็คเตอร์) ให้มีความเที่ยงตรงอย่างมืออาชีพ

วิทยากร
– คุณวงศกร อารยวัฒน์ ผู้จัดการ บริษัท ฟิวเทคเทคโนโลยี จำกัด

3. Photoshop for Graphic Design
– แนะนำกฏปฏิบัติสำหรับการจัดการไฟล์ จากล้องดิจิตอล เพื่อเตรียมตัวแยกสีและทำอาร์ทเวิร์ค

วิทยากร
– ปิยะฉัตร แกหลง บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร TSD Mag. อาร์ทไดเร็คเตอร์ บริษัท ทางสะดวก ประเทศไทย จำกัด

4. InDesign กับปัญหาภาษาไทย
– แนวทางการใช้ซอฟแวร์ เพื่อการตัดคำภาษาไทยใน InDesign CS3 และการเลือกใช้ปลั๊กอินสำหรับโปรแกรม InDesign

วิทยากร
– อดิลฟิตรี ประพฤติสุจริต บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร MacStyle

– พราเทพ นฤหล้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิซอฟ จำกัด ผู้ผลิต FreeLock Plugin และเป็น Adobe develop partner Thailand

ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.macdd.com