กสิกรไทยปล่อยกู้เอสเอ็มอียาว 10 ปี รับเงินใน 10 วัน

ธนาคารกสิกรไทยดันเอสเอ็มอีขยายกิจการ ปล่อยกู้ระยะยาวสูงถึง 10 ปี รับเงินใน 10 วัน วงเงินสูงสุด 12 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายกระตุ้นสินเชื่อใหม่ได้ 5 พันล้านบาท ส่งให้ปีนี้ครองส่วนแบ่งตลาด 30% ตามคาด

นายชาติชาย สุนทรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การเติบโตของธุรกิจเอสเอ็มอีเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไป ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีความประสงค์จะขยายกิจการ และจำเป็นจะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร การลงทุนเพื่อซื้อธุรกิจ หรือการจัดหาเงินเพื่อใช้ทดแทนหนี้ระยะยาว ซึ่งการลงทุนเพื่อขยายกิจการเหล่านี้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานจึงจะคืนทุน และอาจยาวนานกว่าระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อระยะยาวปกติ คือ 5 ปี

ดังนั้นธนาคารกสิกรไทยจึงได้ออกบริการสินเชื่อระยะยาวเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอีกสิกรไทย (K-SME Extend) ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 10 ปี จึงเป็นบริการที่ช่วยตอบสนอง ความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งการสนับสนุนเงินลงทุนในการขยายกิจการ และช่วยเสริมสภาพคล่องของธุรกิจในช่วงเวลาที่กำลังขยายกิจการ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุนนานกว่าการ ลงทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจในเวลาปกติ ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในแหล่งเงินที่แน่นอนในการลงทุนธุรกิจระยะยาว และช่วยลดภาระในการผ่อนชำระคืนเงินต้นของลูกค้าในแต่ละปีด้วย

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า บริการสินเชื่อระยะยาวเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอีกสิกรไทย (K-SME Extend) เป็นสินเชื่อในรูปแบบเงินกู้ระยะยาว วงเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชี และตั๋วสัญญาใช้เงิน สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึง 10 ปี ซึ่งยาวที่สุดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ในระบบ มีวงเงินกู้สูงถึง 12 ล้านบาท โดยจะทราบผลการอนุมัติภายใน 3 วันทำการ และรับเงินได้ภายใน 10 วันทำการ

ทั้งนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ใช้บริการต้องมีรายได้รวมไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี โดยสามารถนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานประกอบการหลัก เช่น ที่ดินพร้อมโรงงาน หรือที่ดินพร้อมโกดัง หรือบ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ หรือผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิด มาใช้เป็นหลักประกันการกู้ได้

สำหรับสินเชื่อ K-SME Extend ขณะนี้มีผู้สนใจยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวรวมประมาณ 450 ล้านบาท โดยธนาคารกสิกรไทยตั้งเป้าหมายปี 2551 สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่จาก K-SME Extend ได้ 5,000 ล้านบาท และจะมียอดการปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอีเติบโตทั้งสิ้น 60,000 ล้านบาท หรือขยายตัว 20-21% จากปี 2550 พร้อมทั้งเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจากในปี 2550 อยู่ที่ระดับ 25-27% ขึ้นมาเป็น 30%