Happy Station ร่วมมอบรถจักรยานยนต์ และหนังสือให้วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station พร้อมพันธมิตรจากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ร่วมมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จำนวน 3 คัน ให้กับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับใช้ประกอบการศึกษาของนักเรียนแผนกช่างยนต์ พร้อมมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดเพื่อใช้ค้นคว้าประกอบความรู้สำหรับนักเรียนทั่วไป โดยการมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของกิจกรรมทำดีด้วยความรู้ ใน “โครงการทำดีทุกวัน” ที่ดีแทคและพันธมิตรได้ร่วมมือกันจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมร่วมกันทำความดีด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ภายใต้แนวทางของความสุขและความดี

จากภาพ
นางยุวนิตย์ หมื่นสวัสดิ์ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่าย CSR บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
นายชัยวัฒน์ พัฒนชัยโรจน์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและบริหารเครือข่ายภาคกลางตะวันตก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ (ที่ 6 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (กลุ่มบริหารงานเครือข่ายภูมิภาค) บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. (ประเทศไทย) จำกัด