UCS โชว์เทคโนโลยีตอบสนองการติดตามการกระทำผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด (UCS) ร่วมกับ e-Cop นำเสนอเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและเหตุละเมิดความปลอดภัยภายในองค์กร โดยจัดฝึกอบรมหัวข้อ “Maximum Protection, Absolute Control, Intelligent Security Management” ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท UCS เป็นการนำเทคโนโลยีของ e-Cop ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศได้อย่างเต็มที่ รวมถึงเพิ่มอำนาจในการควบคุมดูแล และตอบโต้ต่อเหตุคุกคามหรือการละเมิดความปลอดภัยของระบบสารสนเทศภายในองค์กรได้อย่างเฉลียวฉลาดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการกระทำผิดตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้สาธิตการติดตั้งและการใช้งานของอุปกรณ์อย่างชัดเจนเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งตอบข้อซักถามให้กับผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย ภายในงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมเข้าฝึกอบรมเป็นอย่างมาก