สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขไทย


16-04-2008 00:00:00

นายบุญเกียรติ ภัทรธีรกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาพันธ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุนโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจผู้นำชุมชนในงานสุขภาพภาคประชาชน มอบเครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์แก่อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2551 และดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ไมโครไลฟ์แก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่มาร่วมงานวัน “ อสม.แห่งชาติ ” รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท โดยมี นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ณ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้