“อัสซุส” เอาใจลูกค้า รุกบริการแนวใหม่ประกันภัย PDA Phone รายแรกในไทย

คุณภิรมย์พร มีระลึก ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท อัสซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์คอนซูมเมอร์อิเลคทรอนิกส์ชั้นนำของโลก เปิดเผยว่า “บริษัทร่วมกับกรุงเทพประกันภัย เปิดบริการแนวใหม่การประกันภัยโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท PDA Phone รายแรกของประเทศไทยให้กับลูกค้าโดยให้ความคุ้มครองการประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด

“การให้บริการประกันภัยรูปแบบนี้ เป็นอีกนโยบายหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของอัสซุส พร้อมทั้งช่วยประกันความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดให้กับลูกค้าอีกขั้นหนึ่งด้วย ไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยอุบัติเหตุยานพาหนะ อัคคีภัย ภัยระเบิด น้ำท่วม การจลาจล การกระแทก ตกหล่น การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อทางเข้าตัวอาคารสถานที่ ลูกค้าจะได้รับสิทธิคุ้มครองเครื่อง PDA Phone ภายใต้เงื่อนไขประกันภัยรูปแบบใหม่จากอัสซุส” คุณภิรมย์พร มีระลึก กล่าว

สำหรับเงื่อนไขการประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 1.กรณีเกิดความเสียหายบางส่วน [Partial Loss] ลูกค้าสามารถส่งเครื่อง PDA Phone ซ่อมที่ศูนย์อัสซุสเทค หรือศูนย์ซ่อมและบริการหลังการขายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทอัสซุสเทค [Service Authorized] 2.กรณีสูญหายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง [Total Loss] บริษัทมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า ในวงเงินประกันชดเชย 80% ของราคาเครื่อง ภายใต้กรอบระยะเวลาประกัน 1 ปี นับจากวันซื้อสินค้า

คุณภิรมย์พร มีระลึก กล่าวอีกว่า การร่วมมือกับกรุงเทพประกันภัย เปิดให้บริการประกันภัย PDA Phone กับลูกค้า คือ บริการแนวใหม่และรายแรกในตลาดประเทศไทยที่มีการประกันภัยความเสี่ยงภัยให้กับ PDA Phone ซึ่งมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งจากประสิทธิภาพของเครื่องและการบริการจากบริษัท