มหาวิทยาลัยปักกิ่งวางใจจูนิเปอร์ SA 4000 บนอินทราเน็ตแคมปัส


14-05-2008 00:00:00

จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์ อิงค์ (NASDAQ: JNPR) ผู้นำการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายทรงพลังแห่งยุคหน้า แถลงข่าวอันเป็นที่น่ายินดีที่แพลตฟอร์ม Secure Access (SA) 4000 SSL VPN ของจูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์ได้รับความวางใจจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง แผนกธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (University of International Business and Economics (UIBE)) ในกรุงปักกิ่ง ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบการใช้งานเครือข่ายที่ทรงพลัง (อินทราเน็ต) ที่ทั้งเร็ว เสถียร และยังเรียกใช้งานจากที่ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย โดยต่อเชื่อมเข้ามายังเอ็กซ์ตราเน็ตของแคมปัสบนแพลตฟอร์ม SA 4000 ของจูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์ ระบบนี้รองรับนักศึกษากว่า 10,000 คน คณาจารย์ และพนักงานให้มีคอนเน็คชั่น SSL VPN ที่เสถียรและปลอดภัยในการใช้งานข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่ายของแคมปัสได้ผ่านเว็บบราวเซอร์มาตรฐานโดยสะดวก ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องลงซอฟท์แวร์ หรือทำการตั้งคอนฟิกูเรชั่นยุ่งยากเพื่อที่จะเข้าระบบเครือข่ายดังเช่นแต่ก่อนอีกต่อไป

“จูนิเปอร์กำลังต่อเชื่อมบริการเครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งานในกลุ่มการศึกษาไปยังคณาจารย์และกลุ่มนักศึกษา ขณะเดียว กันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการของสถาบันการศึกษาเหล่านี้ลงไป” นายเกียง ซุน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาและระบบเครือข่าย UIBE กล่าว “ระบบเครือข่ายของเราเป็นเส้นเลือดหลักของคณาจารย์และนักศึกษาที่พึ่งพาการใช้งานเป็นประจำทุกวัน และใช้บริการด้านต่างๆ ที่มีอยู่บนระบบ ตลอดจนเรียกใช้ข้อมูลบนเครือข่ายของเราอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร ผลการสอบ และเพื่อการบริหารงานภายในออฟฟิศ ปริมาณของคอนเท้นท์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตามจำนวนของนักศึกษาและพนักงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งเราพบว่าแพลตฟอร์ม SA 4000 เป็นโซลูชั่นที่ช่วยเรารับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ได้ดีที่สุด โดยที่ศักยภาพการใช้งาน ความปลอดภัย ความสะดวกของผู้ใช้งานไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย และยังไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ อีกด้วย”

การต่อเชื่อมระบบนั้นเป็นการทำงานระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของ UIBE ที่เป็น Sun iPlanet LDAP directory server ที่ใช้งานอยู่เดิม อันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของระบบการสื่อสารบนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย แพลตฟอร์ม SA 4000 ของจูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์นั้นเชื่อมโยงการสื่อสารทั้งหมดเข้าสู่ทรัพยากรข้อมูลของมหาวิทยาลัย และกลายมาเป็นหนึ่งในมาตรการตรวจสอบไอเด็นติตี้ทั่วทั้งระบบเครือข่ายอีกด้วย

อุปกรณ์ SA 4000 SSL VPN มีฟังก์ชั่นมากมายที่มีคุณสมบัติเยี่ยมในการบริหารการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย และสามารถสร้างเอ็กซ์ตราเน็ตให้ลูกค้า/พาร์ตเนอร์ที่สื่อสารได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานอยู่เดิม ไม่ต้องใช้ DMZ และไม่ต้องลงซอฟท์แวร์เอเจนท์เพิ่มเติม ฟังก์ชั่นการใช้งานเหล่านี้ช่วยให้องค์กรมีเกราะป้องกันอินทราเน็ตของตนเองได้ ดังนั้น กลุ่มยูสเซอร์ต่างๆ สามารถที่จะใช้งานทรัพยากรบนระบบได้ตามการจัดสรรที่วางแผนไว้ และตามความต้องการการใช้งาน โดยที่ระบบเครือข่ายขององค์กรก็ยังคงระดับความปลอดภัยได้อย่างเข้มแข็ง

“สถาบันการศึกษาต่างกำลังกำหนดนิยามขอบข่ายการบริการเครือข่ายของแคมปัส” นายชาง เชาลิน ผู้จัดการทั่วไป จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์ ประจำประเทศจีนกล่าว “โซลูชั่นความปลอดภัยที่ดีเลิศที่จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์นำเสนอต่อลูกค้านั้นตรงกับทิศทางการเติบโตของสถาบันการศึกษาในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกรณีขิง UIBE ซึ่งตระหนักดีว่าตนเองต้องการก้าวไปในทิศทางใดเพื่อให้การทำงานของพนักงานและคณาจารย์ และนักศึกษานั้นดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงาน หรือ เรียกใช้ทรัพยากรระบบตามจำเป็นจากที่ใด เมื่อ่ไรก็ได้อย่างปลอดภัยทั้งทางผู้ใช้งานและทางระบบเครือข่ายของแคมปัสเองก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิผลของงาน และคงความต่อเนื่องในการปฏิบัติได้อย่างไมมีการสะดุดลงแต่อย่างใด”

เกี่ยวกับจูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์
จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์ อิงค์เป็นผู้นำด้านการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายทรงพลังแห่งยุคหน้า จูนิเปอร์มีโซลูชั่นเพื่อโครงสร้างพื้นฐานระบบการสื่อสารที่ต้องการประสิทธิภาพสูงขององค์กร ที่ต้องการความรวดเร็ว ความเสถียร ความวางใจได้ถึงความปลอดภัยของการเรียกใช้ทรัพยากรต่างๆ บนเครือข่าย ทั้งเพื่อการให้บริการ และการใช้แอพพลิเคชั่น ทั้งหมดนี้เสมือนอยู่บนเครือข่ายเดียวเท่านั้น จึงเหมาะสมสำหรับเครือข่ายขององค์กรธุรกิจต่างๆ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรดักส์ต่างๆ ของจูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์ได้จากเว็บไซต์ www.juniper.net