ทรูรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2551 คอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์


16-05-2008 00:00:00

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2551 ทั้งรายได้และยอดผู้ใช้ในทุกธุรกิจหลักเติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มยอดผู้ใช้บริการและเพิ่มศักยภาพในการรักษาฐานลูกค้า

กลุ่มทรูเดินหน้าเข้าใกล้จุดสร้างผลกำไรจากการดำเนินปกติตามเป้าหมาย หลังรายงานกำไรจากการดำเนินงานปกติจำนวน 232 ล้านบาทในไตรมาสนี้

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กล่าวว่า ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของกลุ่มทรู ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มและรักษาฐาน ลูกค้า

“โปรโมชั่นที่ผสมผสานผลิตภัณฑ์และบริการภายในกลุ่มทรูได้รับความนิยมมากขึ้นทุกไตรมาส ปัจจุบันผู้ใช้บริการของกลุ่มทรูตั้งแต่ 2 บริการขึ้นไปมีจำนวนทั้งสิ้น 1.5 ล้านครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จาก 9 เดือนที่ผ่านมาจากการสำรวจครั้งล่าสุด โดยมีผู้ใช้บริการของกลุ่มทรู 2 บริการ 3 บริการ และ 4 บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 35, ร้อยละ17 และร้อยละ 56 ตามลำดับ

“คาดว่าจำนวนผู้ใช้บริการของกลุ่มทรูจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในปีนี้ทรูให้ความสำคัญกับการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ การเสริมสร้างคุณภาพโครงข่าย และการให้บริการที่เป็นเลิศ”

รายได้จากบริการโดยรวม (รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย หรือ IC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีที่ผ่านมาเป็น 15.6 พันล้านบาท ในขณะที่ กำไรจากการดำเนินงาน ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่าย ตัดจ่าย หรือ EBITDA คงที่ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เป็น 5.3 พันล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนในการดำเนินงานลดลง

ทรูรายงานผลกำไรสุทธิในไตรมาสนี้จำนวนทั้งสิ้น 3.4 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ 467 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า เป็น 1.4 พันล้านบาททรูมูฟมีรายได้จากบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่คงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสผ่านมา โดยมียอดผู้ใช้บริการกว่า 12.5 ล้านราย ถึงแม้จำนวนลูกค้ารายใหม่จะลดลง แต่สัดส่วนลูกค้ารายเดือนซึ่งมีปริมาณการใช้งานในอัตราที่สูงยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6 ของฐานผู้ใช้บริการรวม ในไตรมาสนี้

นายศุภชัยกล่าวว่า การเริ่มรายการเรียลลิตี้โชว์ยอดนิยม ทรู อคาเดมี่ แฟนเทเชีย ซีซั่น 5 (ซึ่งทำโปรโมชั่น ร่วมกับทรูมูฟ) เร็วขึ้นกว่าเดิม จะช่วยกระตุ้นยอดผู้ใช้บริการและรายได้ของทรูมูฟในไตรมาส 2

ธุรกิจทรูออนไลน์ในไตรมาส 1 ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 2 โดย EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากไตรมาสที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ในขณะที่รายได้จากบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7

บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต และบริการโครงข่ายข้อมูลยังคงเป็นธุรกิจที่สร้างความเติบโตให้กับธุรกิจออนไลน์ และสามารถชดเชย การลดลงของธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐานและ WE PCT ในไตรมาสนี้ บริการ บรอดแบนด์มียอดผู้ใช้บริการรายใหม่เพิ่มขึ้น 25,000 ราย ทำให้มียอดผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 574,000 ราย โดยมีรายได้จากบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา

รายได้จากบริการของทรูวิชั่นส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้เป็นผลจากยุทธศาสตร์การขยายตลาดสู่ลูกค้าในวงกว้าง แม้ว่ารายได้ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเนื่องจากปัจจัยตามฤดูกาล แต่ทรูวิชั่นส์สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งล้านรายและสามารถ เพิ่มยอด ผู้ใช้บริการรายใหม่ได้ 77,000 รายในไตรมาสนี้ โดยมีกำไรสุทธิ 542 ล้านบาท

นายศุภชัยกล่าวว่า ธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก มีโอกาสสร้างรายได้ใหม่จากค่าโฆษณา คาดว่านับตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไป ทั้งนี้เป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับใหม่

ในไตรมาสนี้ ทรูมันนี่ ผู้ให้บริการดิจิตอลคอมเมิร์ซของทรู มียอดผู้ใช้บริการเกินกว่าสามล้านราย และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากการผสมผสานบริการในกลุ่มทรู และการริเริ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ บริการ ทัชซิม ซิมอัจฉริยะบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ ซึ่งพัฒนาด้วยเทคโนโลยี RFID ในขณะที่เว็บ พอร์ทัล truelife.com มีผู้ใช้บริการประมาณ 1.4 ล้านราย

นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินกล่าวเสริมว่า งบดุลของทรูมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เนื่องจากในไตรมาสนี้ มีการชำระหนี้คืนประมาณหนึ่งพันล้านบาท ทำให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ลดลงเป็น 3.2 เท่า

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทคจำกัด (มหาชน) หรือ BITCO ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของทรูมูฟ จากกลุ่มซีพี พร้อมอนุมัติแผนและวิธีการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการซื้อหุ้น มติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นที่มีต่อทรูและยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของทรู

ข้อมูล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสื่อสารครบวงจรหนึ่งเดียวของประเทศไทย และเป็นผู้นำชีวิต Convergence Lifestyle เชื่อมโยงทุกบริการ พร้อมพัฒนาโซลูชั่น ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างแท้จริง สำหรับกลุ่ม ลูกค้า ทั้งลูกค้าทั่วไป กลุ่มธุรกิจ SME และกลุ่มธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ ในทุกรูปแบบของเสียง ข้อมูล และมัลติมีเดียต่างๆ ตรงใจลูกค้าทุกกลุ่มทุกไลฟ์สไตล์ รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการสำคัญในตลาดธุรกิจสื่อสารระบบไร้สาย และอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ทรู ยังมีบริษัทย่อยสำคัญในกลุ่ม คือ ทรู วิชั่นส์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกรายใหญ่ที่สุดของประเทศ และ ทรูมูฟ ผู้ให้บริการระบบสื่อสารไร้สาย โทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ ทรู ยังนำเสนอนวัตกรรมและบริการต่างๆ เชื่อมโยง ให้อิสระในการเติมเต็มชีวิตประจำวัน เพื่อเข้าถึงความรู้ ข้อมูล และสาระบันเทิง ตลอดจนการทำธุรกรรมออนไลน์ครบวงจร ทุกที่ ทุกเวลา ตามต้องการให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ ภายใต้ 5 ธุรกิจหลักครบวงจร ทรูมูฟ ทรูออนไลน์ ทรูวิชั่นส์ ทรูมันนี่ ทรูไลฟ์ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ www.truecorp.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อ้างอิง (059) 15/05/2551
สายงานสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาด
กลุ่มบริษัททรู บริษัท พี อาร์ โซลูชั่น จำกัด : โทรศัพท์ 0-2656-8059
www.prsolution.co.th
คุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม โทร: +66 (0) 2699 2772 คุณประภาส จรสรัมย์ โทร. 0-81827-7354
คุณศิษฎิ รูเบ็น โทร +66 (0) 2699 2782 คุณจิตฤทัย ทัดเสรีวิบูลย์ โทร. 0-81613-1865