บลจ.ทิสโก้ สบจังหวะหุ้นขาลง เตรียมส่ง “กองทริกเกอร์ 2”


by admin
09-06-2008 00:00:00

บลจ.ทิสโก้ เตรียมเปิดขายกอง “ทริกเกอร์ 2” หลังกองแรกประสบความสำเร็จ สร้างผลตอบแทน 15% ในเวลาเพียงสองเดือนเศษ ล่าสุดสบจังหวะหุ้นขาลงเตรียมเปิดขายกองที่ 2 ต่อเนื่อง ไอพีโอ 10 - 20 มิ.ย. นี้ เผยเชื่อมั่นตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกยังมีโอกาสฟื้นตัวสูง

นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ “กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน ทริกเกอร์ 15%” ซึ่งเป็นกอง FIF เน้นลงทุนผ่านกองทุนหุ้นกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิกยกเว้นญี่ปุ่น ที่ล่าสุดปิดกองทุนคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยหลังได้ผลตอบแทนถึงเป้าหมาย 15% ในเวลาเพียง 2 เดือนเศษไปแล้วนั้น ล่าสุด บลจ. ทิสโก้ เตรียมเปิดขาย “กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน ทริกเกอร์ 15% # 2” เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน

“กองทริกเกอร์ได้รับการสอบถามจากนักลงทุนและผู้ที่สนใจทั่วไปเป็นจำนวนมาก ว่าจะมีออกมาอีกไหม ประกอบกับช่วงนี้เราเห็นว่าเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นอยู่ในช่วงที่เหมาะจะเข้าลงทุนพอดี และเรายังคงเชื่อในศักยภาพของตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกที่ยังมีความน่าสนใจในการลงทุนอยู่ เพราะประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูง ทำให้มีโอกาสฟื้นตัวกลับมาได้อีก จึงมีโอกาสได้ผลตอบแทนถึง 15% ในระยะเวลาเพียง 1 ปี ทำให้ผู้ลงทุนไม่ต้องรอนานมาก ดังนั้นใครที่พลาดกองแรกไป ก็ยังมีโอกาสในกองนี้”

สำหรับ “กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน ทริกเกอร์ 15% # 2” ยังคงมีนโยบายเหมือนกองแรก คือเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนผ่านกองทุนที่ลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทุนหลัก คือ “กองทุน Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan” โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง และมีนโยบายการลงทุนในหุ้นเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan

ทั้งนี้จะเลิกดำเนินการและคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีอายุครบ 1 ปี 15 วัน หรือ เมื่อกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย 15% คือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (10.00 บาท) เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน กองทุนก็สามารถดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยโดยไม่ต้องรอครบ 1 ปี

ทั้งนี้ “กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน ทริกเกอร์ 15% # 2” จะเสนอขายครั้งเดียวระหว่างวันที่ 10 – 20 มิ.ย. 51 โดยเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้คือ 1,400 ล้านบาท อายุโครงการ 1 ปี 15 วัน ลงทุนขั้นต่ำ 20,000 บาท นักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. ทิสโก้ โทร. 02 633 7351-57 หรือหน่วยลูกค้าสัมพันธ์กองทุนรวม โทร. 02 633 7777

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter