ซีดีจี จัดประกวดเรียงความ “อุ้มโลกให้หายร้อน”

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำในการให้บริการ ICT แบบครบวงจรในประเทศไทย ได้จัดโครงการ Young CDG Writer Awards ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยจัดให้มีการประกวดเรียงความเยาวชน ทั้งระดับมัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “อุ้มโลกให้หายร้อน” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับประเด็นการลดภาวะโลกร้อน โดยมี คุณไมตรี ลิมปิชาติ อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการใช้ภาษาไทยและนักวิชาการทางด้านเทคโนโลยีฯ ร่วมประชุมวางหลักเกณฑ์ในการตัดสินผลงาน เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์