แซส ซอฟท์แวร์ จัดงานสัมมนาสำหรับผู้บริหารการตลาดเชิงยุทธศาสตร์

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แซส ซอฟแวร์ (ไทยแลนด์) จํากัด ผู้นำด้านบิสซิเนส อินเทลลิเจ้นซ์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และระบบคลังข้อมูล จัดงานสัมมนา “Competing on Customer Intelligence: Building Competitive Advantage Based on the 3-I’s of Marketing” เพื่อนำเสนอเรื่องความท้าทายที่ผู้บริหารด้านการตลาดกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน แนวโน้มทางด้านการตลาดและวิธีรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล และดึงองค์ความรู้ที่มีอยู่วางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้กับองค์กร โดยมีนายเจฟฟ์ กิลล์แลนด์ Global Customer Intelligence Strategist และ นายลุค ซุน หลุง ชง Principal, Customer Intelligence, Asia Pacific ของบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้อง เดอะ โคฟ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท