ศุภาลัย จัดโครงการ Supalai Service Excellence


by admin
19-08-2008 00:00:00

ศุภาลัย เร่งพัฒนาคุณภาพงานบริการของพนักงานทุกระดับ เดินหน้าลุยโครงการ Supalai Service Excellence เสริมศักยภาพการให้บริการทั้งองค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการ (Supalai Service Excellence) ตามนโยบาย “บริการดี อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือเกื้อกูล” เพื่อทำให้พนักงานทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการลูกค้า รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์และเติมเต็มให้การบริการระหว่างพนักงานภายในบริษัท เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าทุกรายของศุภาลัย เพราะถือเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้น

โดยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาของปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดทำสัญญาสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2550 ถึง 3 เท่า อันเป็นผลส่วนหนึ่งจากการให้ความสำคัญต่องานบริการลูกค้าและเกิดการบอกต่อในระยะยาว

สำหรับรูปแบบกิจกรรมของ Supalai Service Excellence นั้น จะเริ่มต้นจากการรับฟัง “เสียงของลูกค้า” ด้วยการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษัทฯ ทั้งในด้านการขาย งานก่อสร้าง การโอนกรรมสิทธิ์ และการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งโครงการบ้านจัดสรรแนวราบ และโครงการอาคารชุดซึ่งเป็นแนวสูง เพื่อนำความคิดเห็นจากลูกค้าทั้งหมดมาพัฒนาและปรับการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทุกหน่วยงานโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของทั้งองค์กรอีกด้วย

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter