สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ นำคณะนิสิตเยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

ดร. ธนศักดิ์ กระบวนรัตน์ Director of Information and Communication Technology (ICT) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ยืนกลางใส่สูทสีน้ำตาล) นำคณะนิสิต สาขาวิชา Information Technology พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน 41 คน เยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เพื่อให้คณะนิสิตได้มีโอกาสศึกษาและดูการปฎิบัติงานจริง เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านไอทีที่ทันสมัยในปัจจุบัน

กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเพื่อเป็นวิทยาทานแก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านไอที สถาบันการศึกษาที่สนใจเยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-727-4242