กระทรวงอุตสาหกรรมมอบเกียรติบัตรและธง “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม”

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 6 จากขวา) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและธงธรรมาภิบาลให้กับผู้ประกอบการ 102 รายจาก 11 จังหวัดนำร่อง ที่ผ่านเกณฑ์ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2551 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา