ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพิ่มชำระค่างวดที่อยู่อาศัย ผ่านบิล เพย์เมนท์ เทสโก้ โลตัสทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ บริษัท เอก – ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด (เทสโก้ โลตัส) จัดทำโครงการรับชำระค่างวดผ่านบริการบิล เพย์เมนท์ (Bill Payment) เทสโก้ โลตัส กว่า 450 สาขาทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของธนาคารในการชำระค่างวดเพื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วและประหยัดด้วยอัตราค่าบริการพิเศษเพียง 5 บาทต่อรายการ จากปกติ 10 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2552

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะผู้นำสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากว่า 55 ปี ยังคงพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ตอบสนองทุกความต้องการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการให้บริการที่สะดวกแก่ลูกค้า โดยได้เพิ่มช่องทางการรับชำระค่างวดเพื่อที่อยู่อาศัยที่สะดวกและประหยัดเวลาผ่านบริการบิล เพย์เมนท์ของเทสโก้ โลตัส ซึ่งปัจจุบันมีสาขาให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
“การจัดทำโครงการรับชำระค่างวดผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงินเทสโก้ โลตัส ในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการให้บริการ ที่ธนาคารได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าธนาคาร ใช้บริการการชำระค่างวดที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาได้มาก ลูกค้าธนาคารสามารถนำบัตรชำระค่างวด (GHB Pay Card) หรือ แบบฟอร์มการชำระค่างวดที่มีแถบบาร์โค้ด ชำระหนี้ค่างวดผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงินเทสโก้ โลตัสได้ทุกสาขาทั่วประเทศกว่า 450 แห่ง โดยไม่จำกัดวงเงินการชำระเงินงวดต่อรายการ ทั้งนี้ ธนาคารจะทำการตัดชำระหนี้ค่างวด ในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ลูกค้าชำระเงิน ในอัตราค่าธรรมเนียมบริการพิเศษ“ นายขรรค์กล่าว

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) กล่าวว่า “ตลอด 14 ปีที่เทสโก้ โลตัสดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อบริการสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรมแก่ลูกค้า ซึ่งนอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าแล้ว เทสโก้ โลตัสยังริเริ่มสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่แก่ลูกค้า อาทิ บริการบิล เพย์เมนท์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกลูกค้าในการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงินของเทสโก้ โลตัสกว่า 450 สาขาทั่วประเทศ”

“ในวันนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้โอกาสเทสโก้ โลตัสเป็นพันธมิตรค้าปลีกรายแรกที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของธนาคาร ด้วยการเลือกบริการบิล เพย์เมนท์ ของเทสโก้ โลตัสเป็นอีกหนึ่งช่องทางรับชำระค่างวดของธนาคาร ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่างวดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยลูกค้าสามารถมาชำระได้ที่เคาน์เตอร์ชำระเงินทุกช่องทาง เพราะเทสโก้ โลตัสตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน เราจึงมอบข้อเสนอค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษแก่ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาชำระค่างวดกับเทสโก้โลตัส เพื่อช่วยลูกค้าลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น” นายสุนทรกล่าวสรุป

นายขรรค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปัจจุบันนอกจากลูกค้าธนาคารสามารถชำระค่างวดได้ที่ทำการสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้ว ยังสามารถชำระค่างวดผ่านเคาน์เตอร์พันธมิตรของธนาคาร อาทิ เคาน์เตอร์ทีโอที เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เคาน์เตอร์ธนาคารนครหลวงไทย เคาน์เตอร์เอไอเอส และเคาน์เตอร์เซอร์วิส สำหรับการจัดทำโครงการชำระค่างวดผ่านบริการบิล เพย์เมนท์ทางเคาน์เตอร์ชำระเงินของเทสโก้ โลตัสดังกล่าว นับเป็นอีกหนึ่งบริการที่ธนาคารได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้าให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น” สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-9000.หรือที่ www.ghbank.co.th