อเบอร์ดีนและตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ตัดสินใจลงทุนอย่างไร ในสถานการณ์ผันผวน”

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดการสัมมนาอภิปรายพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ “ตัดสินใจลงทุนอย่างไร ในสถานการณ์ผันผวน (Good Investment Decisions During Volatile Times)” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี มร. ปีเตอร์ เอลส์ตัน ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน ของอเบอร์ดีน แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด และคุณเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์ เลขาธิการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกวิทย์ เวลท์แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว

การสัมมนาครั้งนี้มีผู้ลงทุนจากภาคเอกชนจำนวนมากเข้าร่วมรับฟังคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เนื่องจากเล็งเห็นสถานการณ์ในปัจจุบันว่าควรจะคำนึงถึงการลงทุนระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรจากผลตอบแทนระยะสั้นหรือรีบซื้อขายในช่วงสถานการณ์ผันผวน

บุคคลในภาพ (จากซ้าย)
1. เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ (ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานการตลาดศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
2. คุณเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์ (เลขาธิการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกวิทย์ เวลท์แพลนเนอร์ จำกัด)
3. ปีเตอร์ เอลส์ตัน (ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน ของ อเบอร์ดีน แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด)
4. โรเบิร์ต เพนนาโลซา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด)
5. ภัทรียา เบญจพลชัย (กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
6. เบนจามิน ลิม (ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด)
7. วิเชฐ ตันติวานิช (รองผู้จัดการ สายงานการตลาดศูนย์ระดมทุน และประธานที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน