ซีดีจีฉลอง 40 ปี ด้วยการสร้างสรรค์โครงการ ห้องคอมพ์ฯมือสองฯ แด่น้องผู้ห่างไกล

ซีดีจี เสริมสร้างสังคม จัดกิจกรรม CSRร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครอบรอบ 40 ปี ภายใต้โครงการ ห้องคอมพ์ฯมือสอง แด่น้องผู้ห่างไกล “40 ปี ซีดีจี 40 ห้องคอมพ์” ด้วยการจัดเปิดตัวโครงการฯ

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร มีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงได้สร้างสรรค์โครงการ ห้องคอมพ์ฯมือสอง แด่น้องผู้ห่างไกล “40 ปี ซีดีจี 40 ห้องคอมพ์” ขึ้น เพื่อมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือสอง พร้อมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่บางส่วน ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 44 โรงเรียน ทั่วประเทศ โดยคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี จะร่วมในฑิธีดังกล่าวและทำการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2551 นี้ ณ อาคาร ซีดีจี เฮ้าส์

ทั้งนี้โครงการ ห้องคอมพ์ฯมือสองแด่น้องผู้ห่างไกล นี้ เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทซีดีจีดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 6 แล้ว และในปี 2551 นี้ เป็นปีที่กลุ่มบริษัทซีดีจีครบรอบ 40 ปี ของการเป็นผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรในประเทศไทย จึงได้ใช้กิจกรรม Corporate Social Responsibility : CSR นี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวด้วย

กำหนดการ
Event : Grand Opening Ceremony และพิธีมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในโครงการห้องคอมพ์ฯมือสอง แด่น้องผู้ห่างไกล “40 ปี ซีดีจี 40 ห้องคอมพ์”

Date : วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2551

Time : 09.00 – 12.00 น.

Venue : ห้องประชุม ชั้น 18 อาคาร ซีดีจี เฮ้าส์ , กรุงเทพฯ