สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชที่ทันสมัยที่สุด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชผัก “ตราศรแดง” ตลอดจนทรงเป็นประธานเปิดอาคาร Simon Groot Research Center ศูนย์วิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปีของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

ภายหลังจากทรงทำพิธีเปิดศูนย์วิจัยอย่างเป็นทางการ และทรงเยี่ยมชมนิทรรศการ และเทคโนโลยีการปรับปรุงสายพันธุ์พืชผักด้วยความสนพระทัย ได้แก่ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) เทคโนโลยีการคัดเลือกสายพันธุ์จากดีเอ็นเอ (DNA Marker) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในการปรับปรุงพันธุ์พืชในปัจจุบัน

จากนั้น เสด็จเยี่ยมชมบริเวณสถานีทดลองปลูกพืชผัก ซึ่งทางบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ได้จัดแสดงสายพันธุ์พืชผักกว่า 100 สายพันธุ์ ทั้งสายพันธุ์ในประเทศไทย และสายพันธุ์ในต่างประเทศ ตลอดจนเทคโนโลยีการเพาะปลูกต่าง ๆ ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาทางด้านโรคพืชที่พบในฟาร์มของเกษตรกรได้ อาทิ “บวบอุ้มบุญ” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างข้อดีของพืชหลายชนิด และอาศัยหลักการพึ่งพิงตามธรรมชาติ โดยใช้ “รากของบวบ” เป็นตัวหาอาหารเลี้ยงลำต้นเพื่อช่วยเหลือพืชชนิดอื่น เช่น มะระ เนื่องจากบวบเป็นพืชที่มีความสามารถในการหาอาหารได้ดี รูปแบบดังกล่าวเรียกว่า Root Stock คือการนำลำต้นของพืชที่ต้องการปลูกเสียบกับรากของบวบ ผลที่ได้คือ เกษตรกรสามารถเก็บผลมะระได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับการให้อาหารและการเลี้ยงดูมากนัก นอกจากนี้ วิธีการดังกล่าวยังสามารถแก้ปัญหาเรื่องโรคพืชที่เกิดขึ้นในดินที่เกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นเวลานานได้อีกด้วย

“พริกซูเปอร์ ฮอต” ซึ่งเป็นพริกนวัตกรรมใหม่ของบริษัทฯ ถือว่าเป็นพริกที่มีความเผ็ดมากที่สุด โดยได้รับรางวัล BEST OF THE BEST หรือรางวัลนวัตกรรมเกียรติยศยอดเยี่ยมจากโครงการประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2546

“มะระ” ซึ่งเป็นพืชสายพันธุ์แรกของบริษัทที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาขึ้นมา ภายใต้ชื่อสายพันธุ์ “มะระ แซยิด 71” โดยในปัจจุบันได้มีการวิจัยและพัฒนามะระในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น ได้แก่ มะระรูปหัวใจ มะระจีนที่มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการบริโภคในครัวเรือน มะระขี้นกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

นอกจากนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองกับ นักวิจัยคนแรกของบริษัทฯ ผู้วิจัยพันธุ์มะระ แซยิด 71 เกษตรกรคนแรกที่นำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูก ยังความปลาบปลื้มใจแก่นักวิจัยและเกษตรกร รวมทั้งผู้ติดตามเป็นอย่างยิ่ง

“ข้าวโพดข้าวเหนียว” ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มียอดขายอันดับ 1 ของบริษัท ตลอดจนผลการวิจัยข้าวโพดข้าวเหนียวอื่น ๆ ได้แก่ ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีความหวาน ร้อยละ 25 ข้าวโพดข้าวเหนียวสองสี (มีสีม่วงผสม) ซึ่งมีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมในท้องตลาด ขายได้ราคาระดับพรีเมี่ยม

นอกจากนี้ ยังเสด็จชมผลผลิตในเรือนเพาะชำ ซึ่งจำลองการเพาะปลูกสำหรับฟาร์มที่ต้องการการดูแลพืชผักอย่างดี ซึ่งจะสามารถให้ผลผลิตที่มีขนาดใหญ่ อวบ สวย มีผลดก สามารถขายได้ราคาสูงในท้องตลาด อาทิ พริกหวาน มะเขือเทศ พริกเหลือง พริกหนุ่ม ฯลฯ

ในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ พระองค์ท่านทรงให้ความสนใจ และทรงซักถามถึงการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางเกษตรกรและประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ในบริเวณสถานีทดลองพันธุ์พืชฟาร์มเลิศพันธุ์อย่างเนืองแน่น