หนังสือ “คำพ่อสอน” ซื้อได้แล้วที่ไปรษณีย์

“คำพ่อสอน” หนังสืออันทรงคุณค่าที่ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวงเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าเป็นคู่มือในการดำรงชีวิตให้มีความสุขบนความพอดี เหมาะอย่างยิ่งกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จัดพิมพ์โดยมูลนิธิพระดาบส พิมพ์สี่สีสวยงาม ราคาเล่มละ 109 บาท สามารถซื้อได้แล้วที่ไปรษณีย์ 232 แห่งในเขต กทม.ปริมณฑลและ ปณ.จังหวัดทั่วประเทศ จนถึง 31 สิงหาคม 2552 ทั้งนี้ รายได้การจำหน่ายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ 0 2831 3095 ฝ่ายสื่อสารการตลาด 0 2831 3516 หรือ Call Center 1545 และ www.thailandpost.co.th