ธนาคารเกียรตินาคิน ส่งโปรโมชั่นคลายร้อน “KK เริงร่าท้าลมร้อน 12 เดือน ดอกเบี้ย 2%”

ธนาคารเกียรตินาคิน ส่งโปรโมชั่นคลายร้อน ด้วยดอกเบี้ยเย็นๆ ใจ กับโปรโมชั่นเงินฝาก “KK เริงร่าท้าลมร้อน 12 เดือน ดอกเบี้ย 2%” หรือเงินฝากประจำระยะเวลา 12 เดือน รับวงเงินฝากที่ 1 แสน – 2 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 2% หากฝากตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 – 31 มีนาคม 2552 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา หรือ โทร 02 680 3133-4