“แถลง Money Expo 2009 สร้างทุน สร้างสุข สนุกกับชีวิต”


30-04-2009 00:00:00

สันติ วิริยะรังสฤษฏ์ บรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน โสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธ.นครหลวงไทย สถาพร สิริสิงห รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายการตลาดเพื่อการสันทนาการ บมจ. บัตรกรุงไทย รัชนี นพเมือง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้าบุคคลนครหลวง ธ.กรุงเทพ สุภี พงษ์พานิช ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย ธ.ไทยพาณิชย์ และ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธ.กสิกรไทย ร่วม แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 9 “MONEY EXPO 2009” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์