สสปน. ปลุกกระแส “รักษ์โลก” ชูนโยบาย “Go Green Exhibition”


05-06-2009 00:00:00

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายงานแสดงสินค้านานาชาติ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. เดินหน้าปลุกกระแส “รักษ์โลก” วางนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า ภายใต้โครงการ “Go Green Exhibition” ผสานความร่วมมือ รัฐ-เอกชน ให้ยึดแนวคิดสีเขียวมาบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ ขับเคลื่อนให้องค์กรบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อันจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดงานแสดงสินค้า โดยมี มร.ไมเคิล ดัก (ซ้ายสุด) ประธานคณะกรรมการส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก (UFI), นายพรรธระพี ชินะโชติ (ที่ 2 จากขวา) ประธานสมาคมการแกสดงสินค้า (ไทย) และนายณัฏฐ์กร วรภัทรหิรัญมาศ (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ออนไลน์และสื่อสารองค์กร บริษัท รี้ด เทดเด็กซ์ จำกัด ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องมณฑาทิพย์ 4 โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์ เมื่อเร็วๆ นี้