สายการบินวัน ทู โก เปิดตัวแคมเปญใหม่ “โอกาสดีๆอย่าปล่อยให้หลุดลอยไป”

สายการบินวัน ทู โก โดย โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ เปิดตัว แคมเปญใหม่ “โอกาสดีๆอย่าปล่อยให้หลุดลอยไป” เมื่อผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารราคาปกติไป-กลับ ชำระเพิ่มเพียง 99 บาท ได้รับสิทธิที่พัก 1 คืน กับโรงแรมที่ร่วมรายการ เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความสะดวกของการบริการด้านการบินและการสำรองห้องพักในราคาพิเศษ ผู้โดยสารที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2552 ผ่านทาง Call center 1126

สายการบินวัน ทู โก โดย โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ มุ่งมั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจึงมอบบริการที่พิเศษและแตกต่าง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้โดยสารเป็นสำคัญ อาทิ ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโหลดสัมภาระและการเลือกที่นั่ง ฟรี อาหารและเครื่องดื่ม ฟรี การจองผ่านโทรศัพท์และเว็บไซต์ เป็นต้น อีกแคมเปญดีๆ ที่เอื้อทั้งประโยชน์และโอกาสของการเดินทางและที่พักไปพร้อมๆ กัน และยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศให้กลับมาคึกคั้กอีกครั้งด้วย

เราภูมิใจที่เป็น สายการบินจริงใจ…เพื่อคนไทย “Do it by heart”