ดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง จับมือ บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส เพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับสิน

จากภาพ : มร.สจ๊วต ซินแคลร์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส และรองผู้อำนวยการอาวุโสประจำภาคพื้นเอเชียบริษัทเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิสเซส และมร. โทมัส ทีเบอร์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง ประเทศไทย และประธานกรรมการบริหาร ดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง เอเชียใต้ ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อเป็นพันธมิตรด้านระบบรักษาความปลอดภัยของสินค้าทางอากาศ เพื่อให้บริการที่มีความปลอดภัยสูงสุด

ดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง หนึ่งในหน่วยธุรกิจของผู้นำธุรกิจลอจิสติกส์ ระดับโลก ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับบริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อขยายความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยให้กับสินค้าขนส่งทางอากาศ ตอกย้ำคำมั่นสัญญาของดีเอชแอลในการให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า สินค้าทางอากาศที่ใช้บริการของดีเอชแอลจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูง

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ดีเอชแอลโกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง และ บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส จะประสานงานกันในเรื่องของหลักการรักษาความปลอดภัย และกำหนดขั้นตอนมาตรฐานการดำเนินงานสำหรับการจัดการสินค้าทางอากาศร่วมกัน โดยขั้นตอนต่างๆ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรม การรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคัดเลือกก่อนการจ้างงาน และการจัดการด้านระบบรักษาความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าที่มีมูลค่าสูง

มร.สจ๊วต ซินแคลร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส และรองผู้อำนวยการอาวุโสประจำภาคพื้นเอเชีย บริษัท เวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิสเซส กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ดีเอชแอล
โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง เลือกเราให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นยิ่งขึ้นสำหรับสินค้าตลอดทั้งกระบวนการซัพพลายเชน โดยเราได้ลงทุนในด้านโครงสร้างของระบบและขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนการฝึกอบรมบุคคลกร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราได้สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เทียบเท่าหรือเหนือกว่ามาตรฐานที่กำหนดในอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการของเรามีความปลอดภัยสูงสุด”

ด้าน มร. โทมัส ทีเบอร์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง ประเทศไทย และประธานกรรมการบริหาร ดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง เอเชียใต้ เปิดเผยว่า “การทำงานของ ดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง ได้ก้าวข้ามไปอีกขั้น เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งในแง่ของนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่สินค้า ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในบริการของเรายิ่งขึ้นอีก โดยลูกค้าจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากความร่วมมือกันของทั้งสององค์กรเพื่อยกระดับมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยของสินค้า”

ทั้งนี้ ดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในระบบรักษาความปลอดภัยมากขึ้น เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งศูนย์กระจายสินค้าภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเฝ้าสังเกตสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ พนักงานทุกคนที่ศูนย์กระจายสินค้ายังได้รับการฝึกอบรมด้านความรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเป็นระยะๆ อีกด้วย

สินค้าส่วนใหญ่ที่มีมูลค่าสูงที่ได้รับการจัดการโดยศูนย์กระจายสินค้าดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง ได้แก่ สินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงสินค้าด้านแฟชั่น

ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังได้ยกระดับความน่าเชื่อถือด้านระบบรักษาความปลอดภัยของทั้งสององค์กรมากขึ้นไปอีก เนื่องจากองค์กรทั้งสองแห่งนี้ ได้รับการรับรองด้านระบบรักษาความปลอดภัยทั้งระบบซัพพลายเชนจาก TAPA (Transported Asset Protection Association) ซึ่งเป็นการให้การรับรองความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในอุตสาหกรรม โดยจะมอบรางวัลให้แก่ศูนย์บริการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการขนส่งสินค้าเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงในซัพพลายเชน หลังจากผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดและเข้มงวด

ความร่วมมือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับสินค้า
จากภาพ มร.สจ๊วต ซินแคลร์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส และรองผู้อำนวยการอาวุโสประจำภาคพื้นเอเชียบริษัทเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิสเซส และมร. โทมัส ทีเบอร์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง ประเทศไทย และประธานกรรมการบริหาร ดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง เอเชียใต้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อเป็นพันธมิตรด้านระบบรักษาความปลอดภัยของสินค้าทางอากาศ เพื่อให้บริการที่มีความปลอดภัยสูงสุด