มติชนพร้อมจัดงานใหญ่ “มติชน เฮลท์แคร์ …ดูแลสุขภาพ”

เครือมติชนจับมือหน่วยงานภาครัฐบาลนำโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพันธมิตรธุรกิจด้านสุขภาพ จัดงาน “มติชน เฮลท์แคร์ … ดูแลสุขภาพ” มหกรรมเฮลท์แคร์เพื่อคนรักสุขภาพ พร้อมชู theme “สู้ภัยไข้หวัด 2009” รับกระแสรณรงค์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระดมหลากหลายกิจกรรมน่าสนใจมานำเสนอ ทั้งนิทรรศการสุขภาพ เสวนาโรคน่ารู้ ตรวจสุขภาพฟรี 20 รายการ พร้อมความบันเทิง และจำหน่ายสินค้า-บริการเพื่อสุขภาพและความงามในราคาพิเศษ กำหนดจัดงาน 16-19 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า งาน “มติชน เฮลท์แคร์ … ดูแลสุขภาพ” เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทได้จัดทำนิตยสาร Hospital & Healthcare เมื่อต้นปี 2550 เป็นนิตยสารสุขภาพรายเดือนแทรกแถมฟรีในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ด้วยเจตนารมณ์ที่อยากจะมีบทบาทในการร่วมรณรงค์ให้คนไทยใส่ใจสุขภาพ จากการที่เราได้ใกล้ชิดผู้อ่านมากยิ่งขึ้นได้รับทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่หลากหลายในด้านสุขภาพของประชาชนคนไทย ประกอบกับปัจจุบันคนไทยและทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาสุขภาพจากการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จึงเกิดความคิดที่จะจัดงานเฮลท์แคร์ขึ้นมา เพื่อร่วมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐบาลในการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ อาศัยศักยภาพที่มีอยู่ และสายสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรธุรกิจในแวดวงสุขภาพ รวมทั้งเสียงตอบรับที่ดีขององค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุขที่พร้อมจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ จึงเป็นที่มาของการจัดงานมหกรรมเฮลท์แคร์นี้ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยชู theme “สู้ภัยไข้หวัด 2009” การจัดงานดังกล่าวจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บริเวณโซน C และพื้นที่ในส่วนพลาซ่า

นายสมหมายยังกล่าวอีกว่า งานนี้จะมีหลากหลายกิจกรรมและสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิทรรศการสุขภาพ การเสวนาโรคน่ารู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และคนในแวดวงบันเทิง การสาธิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เสริมด้วยความบันเทิงจากการแสดงต่างๆ และไฮไลท์ของงานที่คาดว่าจะได้รับความสนใจอย่างมากอยู่ที่ “เฮลท์โซน” ในโซนพลาซ่าที่ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้เข้าร่วมงานถึง 20 รายการ และยังจะมีสถานพยาบาลหลายแห่งทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมออกบูธให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ รวมทั้งบูธของผู้ประกอบการที่นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามมาจำหน่ายในราคาพิเศษอีกด้วย

นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทุกวันนี้คนทั่วโลกประสบปัญหาผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตและสุขภาพมากขึ้น ภาวะโลกร้อนและมลพิษต่างๆ และการอุบัติขึ้นของเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะโรคที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้คือ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กำลังเป็นปัญหาเร่งด่วนด้านสุขภาพของประชาชน ประกอบกับมีคนไทยจำนวนมากละเลยการดูแลสุขภาพ ใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องมาร่วมรณรงค์ในการให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้คนไทยเร่งสร้างเสริมสุขภาพโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค การที่กระทรวงสาธารณสุขให้การสนับสนุนการจัดงานนี้ก็เพราะสอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐบาลในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี สู่เป้าหมายสังคมที่อยู่เป็นเป็นสุข

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเกี่ยวกับการผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในด้านการส่งออก ในการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยทั้งจากพืชและสัตว์เกี่ยวข้องทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการจัดการระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่พื้นที่เพาะปลูก การดูแลรักษา และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว งานนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้นำความรู้เรื่องการผลิตตามระบบคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีมาเผยแพร่ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน

ด้านศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญ ปัจจุบันผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งประเภทต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากปัจจัยแวดล้อมและการมีพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งที่โรคมะเร็งเราสามารถป้องกันได้ แต่คนจำนวนมากกลับต้องทุกข์ทรมานจากโรคนี้ เพราะขาดความรู้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม รวมทั้งละเลยต่อการตรวจประเมินหาความเสี่ยงเมื่อเกิดความผิดปกติของร่างกาย การจัดงาน “มติชน เฮลท์แคร์…ดูแลสุขภาพ” เป็นโอกาสดีที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง งานนี้ทางโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นอกจากจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งในงานนี้แล้ว ยังจะนำโปรแกรมการคัดกรองประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งมาให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ทางด้านนายแพทย์เปรม ชินวันทนานนท์ ประธานฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาไทยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า แนวคิดของการจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินงานของมูลนิธิฯ คือการให้ความรู้เรื่องของสมุนไพรให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ งานนี้จะมีการนำสมุนไพรมากกว่า 250 ชนิดมาจัดแสดงและให้ความรู้ด้านสรรพคุณสมุนไพรแต่ละชนิด ทั้งยังจะมีเภสัชกรและแพทย์แผนไทยมาร่วมพูดคุยและให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจทุกวันที่จัดงาน นอกจากนี้ ยังจะมีการแจกต้นพันธุ์สมุนไพรที่มีสรรพคุณสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของคนในปัจจุบันอีกวันละ 300 ต้น และหวังว่า งานนี้จะช่วยให้กระตุ้นคนไทยหันกลับมาใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพตนเองกันมากขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว