ไอบีเอ็มเตรียมโชว์ 3 นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2552


28-07-2009 00:00:00

27 กรกฏาคม 2552 – ไอบีเอ็มเตรียมโชว์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ในงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2552” เปิดตัว 3 สุดยอดโปรแกรม “PowerUp”, “TryScience” และ “Virtual Forbidden City” หวังเพิ่มทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนไทย พร้อมชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปพบกับบูธไอบีเอ็มได้ในงาน ระหว่างวันที่ 8-23 ส.ค. 52 นี้ ที่อิมแพค เมืองทองธานี

นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “หนึ่งในเป้าหมายหลักของไอบีเอ็มคือการสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เยาวชนไทย อันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี 2552 ครั้งนี้ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด จึงได้นำโครงการเพื่อการศึกษาที่ไอบีเอ็มได้เข้าไปดำเนินการแล้วในหลายประเทศทั่วโลก มาจัดแสดงให้กับนักเรียน ครูอาจารย์ และบุคคลที่สนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของไอบีเอ็มทั่วโลกที่มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนในทั่วทุกมุมโลก”

กิจกรรมภายในบูธไอบีเอ็ม จะแบ่งเป็น 3 โซนด้วยกัน โซนแรก คือ “PowerUp” เกมออนไลน์สามมิติรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานและแฝงไว้ด้วยความรู้ โดยในเกมจะมีบทเรียนที่จะสอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ผ่านทางเกมรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ โดยผู้เล่นจะสามารถเข้าไปร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของดาวเคราะห์จำลองแห่งหนึ่ง ด้วยการสร้างระบบพลังงานสะอาด (Clean Energy) ได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ ซึ่งผู้เล่นจะต้องแก้ปัญหา รวมถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อม และตัวละครในเกมสามารถโต้ตอบกับผู้เล่นในการให้ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะปลูกฝังให้ผู้เล่นมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม สามารถเรียนรู้และสร้างโลกเสมือนจริงได้อย่างสนุกสนานผ่านเทคโนโลยีสามมิติ

โซนต่อมาคือ “TryScience” พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรอบโลกในรูปแบบออนไลน์แห่งแรกของโลกที่จะทำให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องสนุกสำหรับเด็กๆ โดยไอบีเอ็มได้ร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มากกว่า 500 แห่งทั่วโลก ในการสร้างฐานข้อมูลและองค์ความรู้จากนิทรรศการต่างๆ จากทั่วโลกไว้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของเกมมัลติมีเดียที่เด็กๆ สามารถทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทันที และยังมีคู่มือการทดลองวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ สำหรับนักเรียนและครูอาจารย์ เพื่อนำมาทำการทดลองจริงให้ห้องเรียนได้

และโซนสุดท้ายคือ “Virtual Forbidden City” โลกเสมือนจริงขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกภายใต้ความร่วมมือระหว่างไอบีเอ็ม และพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Virtual Forbidden City เป็นโลกเสมือนจริงที่ผู้ชมจากทั่วโลกสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ “พระราชวังต้องห้าม” (The Forbidden City) ในรูปแบบสามมิติ เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้สัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวจีนอย่างใกล้ชิด โดยปราศจากข้อจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่

ทั้งนี้ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำโครงการอื่นๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน เช่น โครงการไอบีเอ็มเสริมความรู้เพื่อหนูน้อย (IBM KidSmart Early Learning Program) โครงการตู้นิทรรศการ TryScience (TryScience Solution Kiosk), โครงการสนับสนุนซอฟต์แวร์เพื่อสถาบันการศึกษา (IBM Software Academic Program), โครงการพัฒนาเทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียงภาษาไทย (Thai Text to Speech) ตลอดจนการบริจาคซอฟต์แวร์ให้แก่สถานศึกษาต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับนักศึกษาไทย (IBM Software Academic Program) เป็นต้น

สำหรับ “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552” เป็นมหกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-23 สิงหาคม 2552 นี้ ที่ศูนย์อิมแพค เมืองทองธานี (อาคาร 2-8) ซึ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าชมทั้ง 3 นวัตกรรมของไอบีเอ็มได้ในงานดังกล่าว สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าชมบูธของไอบีเอ็มเป็นหมู่คณะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด โทร. 02-273-4633