ธนาคารกรุงเทพ จับมือไปรษณีย์ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอิสราเอล เปิดให้บริการโอนเงินกลับประเทศไทย

ธนาคารกรุงเทพ จับมือที่ทำการไปรษณีย์ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอิสราเอล เปิดให้บริการโอนเงินกลับประเทศไทย โดยตรงเข้าสู่บัญชีผู้รับเงินทั้งที่เป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพ และบัญชีของทุกธนาคารในประเทศไทยได้ทันที นับเป็นการพัฒนาช่องทางการให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ในการโอนเงินจากทั้ง 3 ประเทศกลับมายังประเทศไทยให้ได้รับความสะดวก และมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการโอนโดยปกติทั่วไป

นายฐานิศร์ ศิริโชติ ผู้จัดการฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ธนาคารได้เปิดให้บริการช่องทางการโอนเงินระหว่างประเทศเพิ่มเติมจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอิสราเอล กลับมายังประเทศไทย ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ของประเทศญี่ปุ่น (Japan Post) เกาหลีใต้ (Korea Post) และ อิสราเอล (Israel Post) ที่มีเครือข่ายจุดให้บริการที่กว้างขวางครอบคลุมทั่วทั้ง 3 ประเทศ นับเป็นการพัฒนารูปแบบและช่องทางบริการโอนเงินระหว่างประเทศให้กับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าว สามารถโอนเงินตรงเข้าสู่บัญชีผู้รับเงินในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งที่เป็นบัญชีของธนาคารกรุงเทพ และบัญชีของทุกธนาคารในประเทศไทย โดยลูกค้าจะได้รับความสะดวก และมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการโอนโดยปกติทั่วไป ด้วยค่าธรรมเนียมการใช้บริการในอัตราที่ต่ำพิเศษ แตกต่างกันตามประเทศต้นทางที่จัดส่ง

‘จากข้อมูลการใช้บริการโอนเงินจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอิสราเอล พบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศดังกล่าว และมีความประสงค์ในการโอนเงินกลับมาให้ครอบครัวในประเทศไทยเป็นประจำด้วยอัตราค่าธรรมเนียมที่ประหยัด ธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นช่องทางการให้บริการที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า จึงได้ร่วมกับที่ทำการไปรษณีย์ของแต่ละประเทศ พัฒนารูปแบบการให้บริการโอนเงินเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า โดยค่าธรรมเนียมการใช้บริการจะถูกกว่าการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น และเมื่อเงินส่งมาถึงปลายทางที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่ำพิเศษกว่าช่องทางอื่นๆ’

สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการที่ทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอิสราเอล สามารถติดต่อใช้บริการโอนเงินกลับมายังประเทศไทยได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ของทั้ง 3 ประเทศ ที่มีเครือข่ายหลายพันจุดในแต่ละประเทศ หรือหากต้องการทราบรายละเอียดการใช้บริการเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร www.bangkokbank.com หรือสอบถามบัวหลวงโฟน โทร 1333 หรือ 02 645 5555