เอไอเอสร่วมกับกรมศิลปากร หนุนเที่ยวไทย มอบส่วนลดค่าบัตร 50%

(29 กรกฎาคม 2552) นางวิลาสินี พุทธิการันต์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารลูกค้าและการบริการ เอไอเอส ร่วมกับนายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร เชิญชวนให้ลูกค้าเอไอเอสท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากขึ้น ด้วยการมอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าบัตรผ่านประตู 50% กับ 9 อุทยานประวัติศาสตร์ในความดูแลของกรมศิลปากรทั่วประเทศ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ โดยรับสิทธิ์ได้ง่ายๆ เพียงแสดงโทรศัพท์มือถือ ณ จุดจำหน่ายบัตร ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 53