เมืองไทยประกันชีวิตชูบทบาทสตรีไทย หนุนกิจกรรมสภาสตรีแห่งชาติฯ 2552

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญต่อบทบาทสตรีในสังคมไทย โดยการสวมเสื้อที่ระลึก “วันสตรีไทย ปี 2552 ของสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ตลอดจนเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อสตรีและพสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ร่วมรณรงค์ให้พนักงานสวมเสื้อสีฟ้า ทุกๆ วันศุกร์ตลอดเดือนสิงหาคม 2552