กสิกรไทยรับวางแผนการเงินออนไลน์ครบวงจร เจ้าแรกในไทย

ธนาคารกสิกรไทยเชิญชวนผู้สนใจวางแผนการเงินในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยได้เปิดตัวนวัตกรรมวางแผนการเงินทางออนไลน์สมบูรณ์แบบ เป็นเจ้าแรกในไทย ให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ผ่านทางเว็บไซต์ www.k-weplan.com ทั้งการตรวจเช็คสถานะทางการเงิน วางแผนเพื่อเตรียมพร้อมวัยเกษียณ วางแผนเพื่อการใช้จ่าย วางแผนเพื่อการศึกษาบุตร วางแผนภาษี และคำนวณเงินออม ลูกค้าผู้สนใจสามารถใช้บริการได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป