กสิกรไทย ออกเงินฝากประจำฉลองวันแม่ ดอกเบี้ย 1.25-3.00%

ธนาคารกสิกรไทยต้อนรับช่วงเทศกาลวันแม่ในเดือนสิงหาคมนี้ เปิดบริการใหม่ “เงินฝากประจำวันแม่ 7 เดือน” รับดอกเบี้ยสูงทันที 1.25% ต่อปี ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ส.ค.นี้ หรือฝากระยะยาว 40 เดือน รับดอกเบี้ยสูงถึง 3.00% ต่อปี

นายอนุรักษ์ ตันติพิพัฒนา ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุนลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันแม่ในเดือนสิงหาคมนี้ ธนาคารได้เปิดให้บริการ “เงินฝากประจำวันแม่ 7 เดือน” อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำทั่วไปที่มีระยะเวลาการฝากใกล้เคียงกัน และผู้ฝากยังได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยธนาคารจะโอนยอดดอกเบี้ยที่ได้รับเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ วงเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท เปิดรับฝากแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้
นอกจากนี้ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาว ธนาคารกสิกรไทยได้เปิดให้บริการเงินฝากประจำระยะยาวเพิ่มอีก 2 ประเภท ได้แก่ “เงินฝากประจำพิเศษ 20 เดือน” ให้อัตราดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี และ “เงินฝากประจำพิเศษ 40 เดือน” ให้อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน วงเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท เปิดรับฝากแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารกสิกรไทยได้ออกเงินฝากประเภทใหม่ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีลักษณะการออมเงินและความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจ และความมั่นใจที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อฝากเงินกับธนาคารกสิกรไทย ผู้สนใจสามารถใช้บริการเงินฝากประเภทใหม่ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center โทร.0-2888-8888