เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี คุณเจริญ แก้วสุกใส (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด และ คุณเจิมจันทน์ รัตนกาญจน์ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับประทานรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปี 2552 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์