โรงเรียนสอนไวน์บอร์โดซ์บินตรงมาเปิดคอร์สอบรมเป็นครั้งแรก ในประเทศไทย

ประเทศไทย, สิงหาคม 2552 – นับเป็นครั้งแรกที่ L’Ecole du vin de Bordeaux
(โรงเรียนสอนไวน์บอร์โดซ์) มาประเทศไทยเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สมัครที่มีศักยภาพเพื่อรับรองและแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับไวน์บอร์โดซ์ในประเทศไทย

ปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนไวน์บอร์โดซ์จากสหพันธ์ผู้ผลิตไวน์บอร์โดซ์ (Bordeaux Wine Council) เพียงราว 145 คนเท่านั้น

โรงเรียนสอนไวน์บอร์โดซ์ (L’Ecole du vin de Bordeaux) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1990 โดยสหพันธ์ผู้ผลิตไวน์บอร์โดซ์ (Bordeaux Wine Council) เปิดสอนไวน์บอร์โดซ์ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม และผู้บริโภคทั่วโลก

โรงเรียนสอนไวน์บอร์โดซ์ ได้เชิญผู้ประกอบการทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม ผู้นำเข้าไวน์ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับไวน์ และผู้แนะนำไวน์ เข้าร่วมการสัมมนาเป็นระยะเวลา 1 วัน โดย Mr. Stephen Mack ผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้านไวน์บอร์โดซ์เป็นอาจารย์สอน ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี เมื่อเร็วๆ นี้

หลังจากผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นสูงใน 1 วันแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมที่ออกให้โดย โรงเรียนสอนไวน์บอร์โดซ์ (L’Ecole du vin de Bordeaux) ส่วนผู้เข้ารับการอบรมที่ประสงค์สมัครเพื่อขอรับการรับรองแต่งตั้งเป็นอาจารย์สอนไวน์บอร์โดซ์อย่างเป็นทางการนั้น จะต้องผ่านการสอบวัดผลเมื่อจบการอบรมและสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เดินทางเข้ารับการอบรมที่โรงเรียนสอนไวน์บอร์โดซ์ ณ ประเทศฝรั่งเศส และจะกลับมาเปิดคอร์สสอนเรื่องไวน์บอร์โดซ์ในประเทศไทยในอนาคต

ในโอกาสพิเศษสุดนี้ Mr. Thomas Jullien ผู้จัดการภาคพื้นเอเซียของสหพันธ์ผู้ผลิตไวน์
บอร์โดซ์ (Asia Manager of Bordeaux Wine Council – CIVB) ได้เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อแถลงข่าวรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนสอนไวน์บอร์โดซ์และแผนงานที่ดำเนินการโดยไวน์บอร์โดซ์ในประเทศไทยต่อสื่อมวลชน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวน์บอร์โดซ์และโรงเรียนสอนไวน์บอร์โดซ์

โปรดชม www.bordeaux.com