‘ธนาคารกรุงเทพ’ สนับสนุน โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจปี 2552

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายบดินทร์ อูนากูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5 แสนบาท แก่นายผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ (ที่ 5 จากขวา) และคณะกรรมการสมาคม เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2552 โดยในปีนี้ได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดทำหลักสูตรและหัวข้อการอบรม วิทยากร ตลอดจนสถานที่ในทุกวันเสาร์ตลอด 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพได้ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจสร้างสรรค์โครงการดังกล่าวขึ้นต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเศรษฐกิจที่จักเป็นประโยชน์ต่อการสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการเสนอข่าว