ศรีอยุธยาประกันภัย คว้ารางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 สองปีซ้อน

บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2550 และ 2551จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

กรุงเทพฯ 1 กันยายน 2552: บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1ประจำปี 2550 และ 2551 โดยการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยเป็นการพิจารณาจากบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ฐานะการเงินที่มั่นคง และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง

นาย โรวัน ดีอาซี่ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การที่ศรีอยุธยาประกันภัย ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ถึงสองปีซ้อนนั้น นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่แสดงถึงความสำเร็จ และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจและความสามารถในการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปรัชญาความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและจริงใจ มาตลอด 59 ปีที่ผ่านมา รางวัลดังกล่าวจะสามารถเป็นหลักประกันในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและยกระดับมาตรฐานการบริหารงานและการให้บริการของบริษัทฯ และเราขอสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานเหล่านี้ไว้ และ พัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต”

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พิจาณาจากบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะทางการเงินมั่นคง รวมทั้งดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีและก่อให้เกิดแรงจูงใจให้บริษัทประกันภัยได้มีการพัฒนาการบริหารงานและการดำเนินงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมและ ประชาชนที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมากว่า 59 ปี โดยเป็นบริษัทประกอบธุรกิจทางด้านการรับประกันภัยต่อบุคคลทั่วไปได้แก่ การรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งการประกันภัยรถยนต์ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ และล่าสุดบริษัทศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ติดต่อกันสองปีซ้อน (ปีพ.ศ. 2550 และ 2551)