ธนาคารกสิกรไทยกสิกรไทยใช้โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน


04-09-2009 00:00:00

นายอำพล โพธิ์โลหะกุล (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานสมาคมธนาคารไทย และนายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ (ที่ 2 จากขวา) อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยรวมทั้งสิ้น 16 แห่ง ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่มาทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารได้อย่างเหมาะสม รวมเร็ว และเชื่อถือได้ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธีนี ถนนวิทยุ เมื่อเร็ว ๆ นี้