บ๊อช เปิดศูนย์บริการ บ๊อชดีเซล ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ระยอง –บ๊อช จับมือ พันธมิตรทางธุรกิจ ”ระยองดีเซล” เปิดศูนย์บริการบ๊อช ดีเซล เซ็นเตอร์ ใหญ่สุดในประเทศไทย ที่จังหวัดระยอง ใช้งบลงทุนเบื้องต้นกว่า 60 ล้านบาท เพื่อรองรับระบบดีเซลแรงดันสูงรุ่นใหม่ เช่น คอมมอนเรล สามารถให้บริการลูกค้าในเขตภาคตะวันออก และครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียงด้วย

นายยิ่งยวด หวังประโยชน์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายอะไหล่รถยนต์ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด เปิดเผยว่า ปี 2552 นี้บ๊อชได้มีการขยายตลาดเพิ่มเติมโดยมาให้ความสำคัญกับการเปิดศูนย์บริการ บ๊อช ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับที่ประเทศเยอรมนี ทั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นว่าแนวโน้มของศูนย์บริการในอนาคตจะมีความสำคัญและมีการพัฒนามากขึ้นทั้งในด้านของมาตรฐาน คุณภาพ และ เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการให้บริการในด้านต่างๆ ซึ่งบ๊อชเองก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐาน ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอะไหล่พร้อมอุปกรณ์ตรวจเช็คที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว ในส่วนของประเทศไทย ตลาดของเครื่องยนต์ดีเซลถือเป็น อีกหนึ่งตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องการการบริการ ที่ได้มาตรฐานสากลจากศูนย์บริการที่มีความเชี่ยวชาญ บ๊อชจึงได้เดินหน้าเปิดศูนย์บริการ “บ๊อช ดีเซล เซ็นเตอร์ (BDC)” เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ่อมระบบดีเซลที่ทันสมัยและซับซ้อนมากขึ้น และล่าสุดบ๊อชได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ “ระยองดีเซล” เตรียมเปิดศูนย์บริการบ๊อชดีเซลเซ็นเตอร์ ที่จังหวัดระยอง ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์บริการบ๊อช ดีเซล ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงสาย36 (กระทิงลาย-ระยอง) ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

“ผลิตภัณฑ์ของฝ่ายอะไหล่รถยนต์บ๊อชครอบคลุมทั้งอะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์วิเคราะห์เครื่องยนต์และระบบตรวจเช็คช่วงล่าง รวมถึงศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานบ๊อช ทั้งระบบเบนซิน และ ดีเซล บ๊อช มีแผนที่จะพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจศูนย์บริการอิสระ ทั้งระบบเบนซิน และ ดีเซล ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดของบ๊อช เพื่อรองรับการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์ของศูนย์บริการทั้งภายในและภายนอก, การเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าของศูนย์บริการบ๊อชทั้งในด้านเทคนิค แนวคิดการดำเนินการและการปรับปรุงศูนย์บริการ, รวมถึงการพัฒนาช่างซ่อมและผู้ให้บริการภายในศูนย์บริการบ๊อช เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการซ่อมตามมาตรฐานบ๊อช โดยบ๊อชจะให้การอบรมทั้งในเรื่องของความรู้ ด้านสินค้า ข้อมูลทางด้านเทคนิคและการจัดการ รวมถึงการให้การฝึกอบรมวิธีการใช้งานเครื่องมือตรวจวิเคราะห์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีชั้นสูงของบ๊อช และยังดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของศูนย์บริการบ๊อชตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ในคุณภาพของศูนย์บริการบ๊อชว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลของบ๊อช” นายยิ่งยวดกล่าว

ทางด้านนายอรรณพ จารุวนาวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ระยองดีเซล จำกัด เปิดเผยเพิ่มเติม ถึงศูนย์บริการดังกล่าวว่า ใช้งบลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 60 ล้านบาท โดยให้บริการครอบคลุมทั้งการตรวจวิเคราะห์ปัญหาระบบเครื่องยนต์( Engine management Diagnosis ) ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ KTS550 จากบ๊อช ,การตรวจเช็คควันดำจากไอเสียเครื่องยนต์, การตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ( Engine Inspection Condition), การตรวจสอบ–ซ่อม ปั๊มเชื้อเพลิง และหัวฉีด เครื่องยนต์ดีเซล รวมทั้ง ระบบคอมมอนเรล และ ปั๊มอิเลคทรอนิคส์ ด้วยแท่นเช็คปั๊ม EPS815 ซึ่งเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูงของบ๊อช, การตรวจสอบ–ซ่อมเทอร์โบชาร์จเจอร์ และการตรวจสอบ–ล้างหัวฉีดเบนซิน โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการประมาณ 200 ราย/เดือน

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการกับศูนย์ฯ มีทั้งกลุ่มที่เป็นผู้ใช้รถระบบดีเซลทั่วไป หรือ เป็นรถส่วนตัว, กลุ่มผู้ประกอบการ เช่น กลุ่มขนส่ง/รถบรรทุก, กลุ่มลูกค้ารถฟลีต, กลุ่มเครื่องจักรกลหนัก, กลุ่มลูกค้าในระบบราชการ ลูกค้าต่างประเทศ จนถึงระดับศูนย์บริการอื่นๆ ในแต่ละยี่ห้อ ทั้งในจังหวัดระยอง จังหวัดใกล้เคียง ในภาคตะวันออก และจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีเครือข่ายโดยทำงานร่วมกันกับศูนย์บริการบ๊อช ดีเซล เซอร์วิส (BDS) ในจังหวัดอื่นๆ อีกกว่า 10 จังหวัด เพื่อดูแลลูกค้าที่เข้ารับบริการจากระยอง ดีเซล โดยลูกค้าที่เคยเข้ารับบริการ ที่ศูนย์ BDC จังหวัดระยอง และหากเกิดมีปัญหาที่อื่น เช่น ที่เชียงใหม่ ทางบริษัทสามารถแจ้งไปยังศูนย์เครือข่ายที่เชียงใหม่ให้แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน ซึ่งบริษัทกำลังพัฒนาขยายเครือข่ายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ และเป็นการรับประกันการให้บริการของศูนย์ BDC จังหวัดระยองด้วย

นายอรรณพ กล่าวเพิ่มเติมว่า หัวใจของการให้บริการของเราคือการให้บริการเสมือนเรากำลังซ่อมรถของตัวเอง ดังนั้น เราจะตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ก่อนทำการซ่อม และให้คำแนะนำอย่างถูกต้องและตรงประเด็นแก่ลูกค้าของเรา ซึ่งศูนย์ของเรามีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเครื่องยนต์ดีเซลพัฒนาไปมาก จากปั๊มดีเซลแรงดันต่ำแบบแถว ก็ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน เป็นระบบปั๊มดีเซลแรงดันสูง ระบบดีเซลแบบอีเลคทรอนิคส์ อาทิ ระบบคอมมอนเรล ระบบยูนิทอินเจ็คเตอร์ ระบบปั๊มหัวฉีดดีเซลรุ่น VP44 ที่ให้กำลังสูง แรงบิดสูง ความทนทานและสามารถ ใช้งานหนักได้ดี “ สิ่งที่ผู้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลควรคำนึงถึงคือ เรื่องการดูแลรักษา เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง-ไส้กรองตามอายุ การเลือกเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาด เปลี่ยนไส้กรองดีเซล เมื่อครบกำหนด มีการวอร์มอัพ และ วอร์มดาวน์เครื่องยนต์เมื่อเริ่มและหยุดการใช้งานเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืดอายุเครื่องยนต์ให้มีกำลังอยู่เสมอ ที่สำคัญ คือ เมื่อรถเกิดปัญหา ควรติดต่อช่างผู้ชำนาญหรือสถานประกอบการที่ท่านมั่นใจเท่านั้น” นายอรรณพกล่าว

ปัจจุบัน บ๊อชมีศูนย์บริการบ๊อช ดีเซล เซ็นเตอร์ (BDC) 4 แห่ง อยู่ในกรุงเทพฯ 3 แห่ง และที่จังหวัดระยอง เป็นแห่งที่ 4 โดยบ๊อชมีเป้าหมาย ในการขยายศูนย์ BDC แบบค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากในการขยายศูนย์บริการเป็น BDC นั้นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมากและต้องผ่านการอบรมต่างๆจากบ๊อชด้วย นอกจากศูนย์บริการบ๊อช ดีเซล เซ็นเตอร์แล้วบ๊อชยังมีศูนย์บริการบ๊อช ดีเซล เซอร์วิส (BDS) อีกจำนวน 43 แห่งทั่วประเทศด้วย