“กรุงเทพประกันชีวิต”แต่งตั้งอันเดอร์ไรต์

นายชาญ วรรธนะกุล (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และนายทาเคชิ นิชิดะ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้หุ้น BLA นำเสนอขายในราคาหุ้นละ 13.50 บาท เปิดจองระหว่างวันที่ 7 – 10 ก.ย. 52 นี้