อาณาจักรใหม่สหประกันชีวิตบนถนนศรีนครินทร์ทุ่มกว่าพันล้านบาท

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด เปิดเผยว่า “สหประกันชีวิต” ได้เวลาย้ายที่ทำการใหม่หลังจากอาศัยตึกของอาคารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มานานหลายปี คาดว่าสิ้นปี 2552 ตึกหลังใหม่ที่ใช้ชื่อว่า “U TOWER” ภายใต้ “กลุ่ม U GROUP” บนถนนศรีนครินทร์จะต่อเติมเสร็จ โดยทุ่มงบประมาณไปกว่า 1,200 ล้านบาท พร้อมเนื้อที่ 28 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา รองรับการให้บริการแก่สมาชิกแบบครบวงจร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายรวดเร็ว และเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับสหกรณ์สมาชิกผู้ถือหุ้นได้ร่วมภูมิใจไปกับความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยในฐานะเจ้าของและผู้ใช้บริการ

สำหรับพื้นที่ทั้งหมดจะมีหลากหลายธุรกิจที่เข้ามาร่วมดำเนินกิจการโดยบริเวณชั้น 1 ของอาคารจะประกอบไปด้วยส่วนของธนาคารพานิชย์ไว้คอยให้บริการลูกค้า รับฝาก ถอนเงินและทำธุรกรรมด้านการเงินครบวงจร
บริเวณส่วนมุมกาแฟ เครื่องดื่มสมุนไพรไทย ที่ไว้บริการสมาชิกที่เข้ามาติดต่อภายในอาคารรวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่เข้ามาอาศัยพักเหนื่อยด้วยการ ลิ้มชิมรสกาแฟชั้นเลิศที่ผลิตมาจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ เป็นแหล่งนัดพบที่ไปมาได้สะดวก

บริเวณส่วนศูนย์ผลิตภัณฑ์สหกรณ์เป็นช้อปขายสินค้าที่มาจากหลากหลายกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ เป็นศูนย์รวมสินค้าที่มาจากทุกภูมิภาคของประเทศ รวมไปถึงสินค้า OTOP ประเภทต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น ขยายช่องทางการกระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป สนับสนุนโครงการรัฐพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเป็นโมเดลที่จับต้องได้

บริเวณส่วนต้อนรับของ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด และงานธุรการสำหรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อประสานงาน เพื่อให้การบริการกระชับฉับไวสนองความต้องการได้ทันท่วงทีเป็นการให้บริการข้อมูลเบื้องต้นเป็นส่วนหน้าที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัทได้

ตึกแห่งนี้จะมีบริษัทในเครือประกอบด้วย
1. บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด
2. บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท ประกันภัยในเครือ
3. สำนักงานสาขาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
4. มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย (CODFA) และ
5. สหพันธ์สหกรณ์แห่งเอเชีย

ซึ่งจะเป็นจุดศูนย์รวมด้านการสหกรณ์แบบครบวงจร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงานทางสหกรณ์และธุรกิจประกันภัยของประเทศต่อไปเพื่อให้กิจการด้านสหกรณ์ของไทยได้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและเพื่อนสมาชิกในเครือข่ายสหกรณ์ได้เข้ามาใช้บริการศึกษาดูงานครบทั้งระบบนั่นคือ ด้านสวัสดิการเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ด้านสวัสดิการเกี่ยวกับการประกันชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสหกรณ์แต่ละประเภท เพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกและระบบเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมรองรับกับธุรกิจ สหกรณ์เป็นหลัก มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในทุกระดับชั้น เนื่องจากระบบสหกรณ์เป็นระบบของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉะนั้นการดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจต่าง ๆ จึงไม่มองไปที่ยอดขายหรือผลกำไรเป็นหลักแต่จะมองไปที่การบริการที่เป็นประโยชน์สูงสุดเพราะเจ้าของที่แท้จริงคือสหกรณ์ผู้ถือหุ้นทุกแห่ง

นอกจากนั้น ภายในบริเวณชั้น 2 ชั้น 3 จะประกอบไปด้วยห้องประชุมที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน นั่นคือห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อรองรับให้สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานภายนอกขอเข้าใช้เพื่อจัดประชุมสัมมนาได้อีกด้วย ภายในจะตกแต่งอย่างหรูหรา พร้อมกับนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ เพื่อให้เป็นศูนย์ประชุมที่ได้มาตรฐาน

อาคาร “U TOWER” ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมหลังจากที่ตกแต่งต่อเติมเสร็จเรียบร้อยจะกลายเป็นตึกใหม่ที่โดดเด่นตั้งเป็นสง่าอยู่บนถนนศรีนครินทร์ ตัดทางมอเตอร์เวย์ใช้เวลาเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้เวลาแค่ 10 นาทีเท่านั้นเอง

ที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของธุรกิจสหกรณ์ทุกรูปแบบทุกประเภท ที่นี่จะเป็นบ้านอันอบอุ่น เป็นความภาคภูมิใจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในขบวนการสหกรณ์ เป็นหน้าเป็นตาของสหกรณ์ผู้ถือหุ้นและผู้ใช้บริการ ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาร่วมกันประกาศความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยกัน